Uitslag GFT poll Vestingstad fase 1

Onlangs heeft een poll plaatsgevonden onder de bewoners van de vestingstad (Fase 1) wat betreft de voorkeur voor ondergrondse- of mobiele containers voor GFT afval. Uit deze poll is gebleken dat ruim 80% van de reacties kiezen voor ondergronds inzamelen GFT. Dit zal het geval zijn voor de woningen in fase 1 van de Vestingstad. Alle andere woningen in de Krijgsman krijgen voor het GFT een groene mobiele afvalbak.

Snelheidslimiet en verkeersremmende maatregelen

Snelheidslimiet
Bij deze willen wij alle bewoners van de Krijgsman erop attenderen dat de gehele Krijgsman een 30km zone betreft. Wij vragen u om medebewoners en frequente bezoekers aan te spreken wanneer zij niet de juiste snelheid hanteren. Wanneer dit herhaaldelijk door dezelfde personen gebeurt, vragen wij u om de desbetreffende auto te fotograferen middels het nummerbord en de foto te delen met wijkagent Efred Kool.

Verkeersremmende maatregelen
Vanwege het waarnemen van een aantal verkeersonveilige punten in de Rietpolderlaan, is in samenspraak met de gemeente besloten om een aantal verkeersremmende maatregelen te treffen in de straat. Hiermee proberen wij te voorkomen dat auto’s te hard door de wijk rijden.

Beplanting parkjes Rietpolderlaan en de Kromme Wae

Ondertussen is begonnen met de aanleg van het park aan de Rietpolderlaan en de Kromme Wae. In verband met het plantseizoen kon er eerder geen groen worden aangelegd. Vanwege de weersomstandigheden zijn deze werkzaamheden wat vertraagd, maar voor de kerst zit alle beplanting erin.