Snelheidslimiet en verkeersremmende maatregelen

Snelheidslimiet
Bij deze willen wij alle bewoners van de Krijgsman erop attenderen dat de gehele Krijgsman een 30km zone betreft. Wij vragen u om medebewoners en frequente bezoekers aan te spreken wanneer zij niet de juiste snelheid hanteren. Wanneer dit herhaaldelijk door dezelfde personen gebeurt, vragen wij u om de desbetreffende auto te fotograferen middels het nummerbord en de foto te delen met wijkagent Efred Kool.

Verkeersremmende maatregelen
Vanwege het waarnemen van een aantal verkeersonveilige punten in de Rietpolderlaan, is in samenspraak met de gemeente besloten om een aantal verkeersremmende maatregelen te treffen in de straat. Hiermee proberen wij te voorkomen dat auto’s te hard door de wijk rijden.