Aangepaste planning werkzaamheden De Tuinen – Schootsveldlaan & Westbatterijlaan

Aangepaste planning

Wij brengen in delen van de Schootsveldlaan en de Westbatterijlaan de definitieve situatie aan. De werkzaamheden lopen iets anders dan vooraf ingeschat. Dit heeft met twee aspecten te maken, namelijk het langer bereikbaar houden van de Schootsveldlaan voor de bewoners en de tegenvallende weersomstandigheden.

De actuele planning van de werkzaamheden is als volgt:

  • Woonrijpmaken Schootsveldlaan: periode 18-11-2019 t/m 17-12-2019
  • Woonrijpmaken Westbatterijlaan: periode 14-11-2019 t/m 17-12-2019

Bereikbaarheidsmaatregelen
De maatregelen die wij treffen om overlast te beperken zijn als volgt:

  • Parallel van de Westbatterijlaan is door ons een bypass gemaakt via een rijplatenbaan. U kunt via deze platenbaan het noordelijke deel van de Westbatterijlaan en de Schootsveldlaan bereiken (via een tijdelijke doorsteek).
  • Van 9-12-2019 7.00 uur t/m 17-12-2019 is de Schootsveldlaan niet bereikbaar via de Westbatterijlaan, omdat de tijdelijke doorgang dan binnen ons werkvak ligt. Deze werkzaamheden hebben we ingekort om de bereikbaarheid in de schootsveldlaan langer te garanderen. Wanneer de Schootsveldlaan tijdelijk niet te bereiken is met de auto, is een tijdelijke parkeerplaats aangelegd in het noordelijk deel van de Westbatterijlaan. Vanaf deze parkeerplaats kunt u te voet de Schootsveldlaan bereiken via de voetgangersbrug.

Brug 2 – Schootsveldlaan
Wanneer de weg klaar is, is de brug ook gereed. Echter is dan nog geen asfalt aangebracht, omdat wij dit pas in het voorjaar uit kunnen voeren. In de tijdelijke situatie bestaat het brugdek uit beton en daarmee is de brug wel toegankelijk voor u.

Tekening werkzaamheden
In bijgevoegde tekening hebben wij weergegeven waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en waar de tijdelijke maatregelen worden getroffen ten behoeve van de bereikbaarheid: Tekening Update werkzaamheden de tuinen Schootsveldlaan & Westbatterijlaan