Inrichten Oudshoornstraat Aansluiting/kruising Waterlinie/West batterijlaan

Beste bewoners,

De definitieve inrichting van de Oudshoornstraat en de aansluiting/kruising Waterlinie en West batterijlaan wordt binnenkort aangebracht (zie bijgevoegde tekening). Er wordt gestart met de bestrating en overige inrichting van dit gebied. Dit zal gereed zijn in week 21. In het najaar wordt vervolgens het groen aangeplant.

Herstelwerkzaamheden Riool Kruitbosrand

Geachte bewoner,

Op 3 en 4 mei gaan we herstelwerkzaamheden uitvoeren aan het DT riool Kruitbosrand.

Als voorbereiding op deze werkzaamheden zullen we vanaf vrijdag 30-4 het hemelwater riool leeg pompen (geluidsarme pomp) om 3-5 het werk te kunnen aan starten.

Bereikbaarheid 

Aan de voorzijde zal er wat overlast ontstaan maar zullen dit tot een minimum proberen te beperken. (zie onderstaande tekening).

De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 07:00 en 17:00 uur.

Heeft u vragen dan kunt u, tussen 07:30 en 15:00 bellen met:

Dhr. A van den Brink telefoonnummer 06-31002690

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet;

Alex van den Brink.

Aandachtspunt met betrekking tot afval

Naar aanleiding van klachten van de GAD vragen wij uw aandacht voor het volgende:

De afgelopen periode is geconstateerd dat er bij de ondergrondse containers veel afval naast de containers wordt geplaatst. Dat afval hoort hier niet thuis. Het afval dat is bestemd voor de ondergrondse containers behoort niet naast, maar in de containers te worden gedeponeerd. We begrijpen dat er tijdens verhuizingen afval overblijft, maar grof (ver)huisafval dient door u te worden afgevoerd naar de regionale stortplaats in Weesp: Nijverheidslaan 1c.

De GAD monitort de ondergrondse containers en leegt deze tijdig. U kunt het afval dat in de containers thuishoort, hierin kwijt. Wij rekenen op uw medewerking zodat situaties zoals te zien op de bijgevoegde foto niet meer voorkomen. Zo houden we gezamenlijk de wijk netjes!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Plaatsing tijdelijke drempels Rietpolderlaan

Deze week worden, ter verbetering van de verkeersveiligheid, de twee tijdelijke drempels aangebracht in de Rietpolderlaan. De tijdelijke drempels worden direct ten oosten van de beide aansluitingen van de Kromme Wae aangebracht. De maatregel is met de gemeente en bewonersverenging besproken.

Door onvoorziene omstandigheden is de uitvoering die gepland stond op 18 november niet doorgegaan. Aangezien we afhankelijk zijn van het weer (het moet droog zijn), is het niet mogelijk om een nieuwe, exacte dag te communiceren. Het verkeer zal echter minimale overlast van de werkzaamheden ondervinden.

Definitieve maatregelen, zoals voor de kruising met de Muyderban, worden nog besproken met bewonersvereniging en gemeente. We houden u daarvan op de hoogte.

Tijdelijke afsluiting aanvullende fietsroute Muiden Noord-West

Aanstaande vrijdag 20 november wordt de aanvullende fietsroute Muiden Noord-West (gele route) tijdelijk afgesloten, als gevolg van een spoedreparatie van de Gemeente Gooise Meren aan het rioolgemaal.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Realisatie van de Eilanden Oost, het Bolwerk en de Kanaalhoven van start

Het is zover! We zijn begonnen met de realisatie van het Bolwerk en de Eilanden Oost. Vanaf week 49 start ook de realisatie van de Kanaalhoven. De heiwerkzaamheden in deze woongebieden worden uitgevoerd door Ufkes, PHB en Dura Vermeer. Op de kaart hieronder zijn de locaties van de woongebieden weergegeven:

De Eilanden Oost / Barn style houses door PHB
De blauwe lijn geeft het gebied aan waar PHB de heiwerkzaamheden voor de Eilanden Oost uitvoert vanaf week 47.

Het Bolwerk door Ufkes
De groene lijn geeft het gebied aan waar Ufkes de heiwerkzaamheden voor het Bolwerk uitvoert vanaf week 47.

De Kanaalhoven & het Kruitpad door Dura Vermeer
De gele lijn geeft het gebied aan waar Dura Vermeer de heiwerkzaamheden uitvoert voor de eerste fase van de Kanaalhoven en het Kruitpad vanaf week 49.

Hoewel we alles in het werk stellen om de overlast van de bouwwerkzaamheden voor de omgeving tot een minimum te beperken, zorgt het heien toch voor enige overlast. We danken u alvast voor uw begrip en kijken uit naar een mooi eindresultaat!

Start beplanting van de wijk

Maandag 23 november starten we met het aanbrengen van de beplanting zodat we optimaal gebruik kunnen maken van het plantseizoen. Streven is om nog dit jaar het eerste deel van het reeds bewoonde deel van de wijk te hebben ingeplant. Vanaf begin 2021 gaan we door met het aanplanten van het resterende deel.

Plaatsing tijdelijke drempels Rietpolderlaan

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, worden aanstaande woensdag 18 november twee tijdelijke drempels aangebracht in de Rietpolderlaan. De tijdelijke drempels worden direct ten oosten van de beide aansluitingen van de Kromme Wae aangebracht.
De maatregel is met de gemeente en bewonersverenging besproken.

Definitieve maatregelen, zoals voor de kruising met de Muyderban, worden nog besproken met bewonersvereniging en gemeente. We houden u daarvan op de hoogte.

Aanvullende fietsroute Muiden Noordwest

Naast de huidige fietsroute (blauwe lijn), wordt (op verzoek van vele bewoners) een alternatieve, tijdelijke fietsroute naar Muiden Noordwest ingericht (gele lijn).
Deze route is vanaf dinsdag 3 november 16:00 open voor fiets- en voetverkeer. Deze route blijft liggen tot het moment waarop de definitieve aansluiting langs Fortzicht gereed is.

Update fietsroutes

Vanaf vrijdag 23 oktober geldt een nieuwe fietsroute. De verandering is op het kaartje hieronder weergegeven. De gele lijn betreft de nieuwe fietsroute die wordt opengesteld op vrijdag 23 oktober om 9:00 uur. De rode lijn geeft de oude fietsroute aan die per maandag 26 oktober vervalt. De paarse lijn betreft de fietsroute richting P+R en het centrum van oud Muiden.