REMINDER Werkzaamheden brug Krijgsmanlaan – Rietpolderlaan

Beste bewoners,

Hierbij een reminder: De brug is maandag 15 april ’24 de hele dag nog afgesloten. 

Hieronder het eerder verstuurde bericht:

Op woensdag 10 t/m maandag 15 april 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de verharding van de brug tussen De Krijgsmanlaan en de Rietpolderlaan, zie oranje gearceerde locatie in de onderstaande afbeelding. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de huidige verharding en het aanbrengen van een asfaltverharding. De asfaltverharding wordt vrijdag 12 april aangebracht, in het weekend van 13-14 april ’24 is de brug tijdelijk open en wordt op maandag 15 april ’24 nog 1 dag afgesloten.

Het werkgebied is tijdens deze werkzaamheden zowel voor auto als voet-& fietsverkeer niet toegankelijk. U kunt gebruik maken van de omleidingen in de onderstaande afbeelding.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert

Werkzaamheden brug Krijgsmanlaan – Rietpolderlaan

Beste bewoners,

Op woensdag 10 t/m maandag 15 april 2024 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de verharding van de brug tussen De Krijgsmanlaan en de Rietpolderlaan, zie oranje gearceerde locatie in de onderstaande afbeelding. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de huidige verharding en het aanbrengen van een asfaltverharding. De asfaltverharding wordt vrijdag 12 april aangebracht, in het weekend van 13-14 april ’24 is de brug tijdelijk open en wordt op maandag 15 april ’24 nog 1 dag afgesloten.

Het werkgebied is tijdens deze werkzaamheden zowel voor auto als voet-& fietsverkeer niet toegankelijk. U kunt gebruik maken van de omleidingen in de onderstaande afbeelding.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert

Werkzaamheden Liander Rietpolderlaan/Westbatterijlaan

Beste bewoners,

Dit is een bericht over werkzaamheden van Liander, in samenwerking met de Gemeente Gooise Meren.

Binnenkort worden er werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van Liander aan het elektranet in fase 1, met name aan de Rietpolderlaan en Westbatterijlaan. Deze werkzaamheden zijn van belang om te voldoen aan de behoefte van elektra in de wijk. U heeft hierover een brief ontvangen van Liander. Via deze link is de brief te lezen die Liander naar de omwonenden heeft verstuurd. Voor vragen over de werkzaamheden verwijzen wij u naar Liander: Klantenservice op 088 – 542 64 44.

De werkzaamheden bestaan uit:

  1. Het uitvoeren van een boring vanaf de kruising Muyderban/Rietpolderlaan naar het Eerste Kringpad op 18 t/m 20 maart ’24, zie oranje gearceerde gebieden. Voor deze werkzaamheden worden de oranje delen tijdelijk afgesloten en gelden de aangegeven omleidingen. De parkeerhoven van blok 5 & 6 blijven bereikbaar. De bewoners van Westbatterijlaan 9, 11, 13 & 15 worden door de booraannemer – Van Gelder – persoonlijk benaderd over de verwachte hinder.
  2. Het aanleggen van de elektra kabels vanaf 25 maart t/m 19 april ’24 in het met paars aangegeven werktracé. Hierbij worden obstructies van toegangswegen (Muyderban en parkeerhof blok 5) tijdig gecommuniceerd door de uitvoerende aannemer – Van Gelder – en zo snel mogelijk toegankelijk gemaakt.
  3. Na het verwijderen van de steigers van de Dijkvilla’s medio mei ’24 worden de resterende kabels aangebracht in het tracé langs de Westbatterijlaan, zie oranje aangegeven werktracé. Deze werkzaamheden zullen geen afsluitingen van wegen veroorzaken.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Team de Krijgsman en Gemeente Gooise Meren

 

Aanbrengen slijtlaag Oude Molen

Beste bewoners,

Op dinsdag 8 augustus 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de asfaltverharding van de Oude Molen en het zuidelijke stukje Laan der Artillerie, zie oranje gearceerde gebied in de onderstaande tekening. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een kleef- en slijtlaag op de asfaltverharding. De Oude Molen is tijdens deze werkzaamheden, naar verwachting een paar uur, niet toegankelijk. De kruising met de Kruitmolen zal circa een half uur niet bereikbaar zijn. De werkzaamheden worden begeleid door verkeersbegeleiders en medewerkers van Reimert.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert

Punaises Eerste Kring

Beste bewoners ,

Op woensdag 15 maart 2023 worden er in fase 1 & 2 punaises aangebracht in de wegen ter herkenning van de Eerste Kring van de Westbatterij. Hieronder vindt u meer informatie over de Eerste Kring van de Westbatterij.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de straten Noorderjaagpad, Rietpolderlaan, Schootsveldlaan, Westbatterijlaan, Waadse Poldergracht en Rietpolderlaan voor een korte periode gedeeltelijk afgesloten. De werkzaamheden duren maximaal 2 dagen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman & Reimert

Tijdelijke afsluiting kruising Muyderban-Waadsepoldergracht

Beste bewoners,

Vanaf maandag 16 mei wordt het straatwerk naar de fiets- en voetgangersbrug tussen De Havenmeester en het Bolwerk Noord aangelegd. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting 5 dagen duren. Om dit straatwerk aan te kunnen brengen wordt de rijweg op de kruising van de Bosrand, de Muyderban en de Waadsepoldergracht tijdelijk afgesloten. De Muyderban en Waadsepoldergracht zijn in deze periode tweerichting verkeer.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Team De Krijgsman

Fiets-voetpad fase 2/Westbatterijpark naar Muiden NoordWest

Beste bewoners,

In week 18 zal het tijdelijke fietspad (rode stippellijn) vanaf de parkeerplaats naar Muiden Noordwest in fase 2 komen te vervallen en wordt de definitieve inrichting aangebracht. U kunt gebruik maken van de nieuwe route (gele stippellijn) via de Oudshoornstraat/Fortzicht.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

 

Met vriendelijke groet,

Team De Krijgsman

 

Inrichting openbaargebied De Stelling oostzijde

Beste bewoners,

Vanaf Woensdag 9 maart 2022 (week 10) tot en met vrijdag 1 april 2022 (week 13) worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Stelling t.b.v. de definitieve openbare inrichting. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit het opnemen van de stelconplaten, het aanleggen van plantvakken en de ov-kabel, en ten slotte het aanbrengen van de verharding.

Tijdens de hierboven beschreven werkzaamheden is de oostzijde van de Stelling beperkt toegankelijk voor autoverkeer en kan er geen doorgaand verkeer plaats vinden. De Cornelis Kraijenhoffstraat is bereikbaar via de Waterlinie en het Kroonwerk. De P-plaats aan de achterzijde van de Stelling is tijdens de gele fase bereikbaar via de Stelling en tijdens de werkzaamheden in de blauwe fase  bereikbaar via Waterlinie en het Kroonwerk.

In de onderstaande afbeelding zijn de 2 verschillende werkgebieden aangegeven, voorzien van de uitvoeringsweek. Tijdens de overgang van de gele naar de blauwe fase zullen we doormiddel van rijplaten de p-plaats bereikbaar houden.

Werkzaamheden Laan der Artillerie, Kromme Wae, Schootsveldlaan en Westbatterijlaan

Beste bewoners,

Dinsdag 20 juli 2021 wordt de slijtlaag aangebracht op het asfalt binnen de gele contouren in de tekening. Dit zorgt voor tijdelijke verkeershinder op deze wegen.

De werkzaamheden starten op de Laan der Artillerie (het strandpad) en verplaatsen zich vervolgens via de Kromme Wae naar de Schootsveldlaan en Westbatterijlaan (De Tuinen).

Wij willen u vragen om op de dag van aanbrengen vanaf 08.00 uur geen voertuigen (auto’s, caravans, aanhangers etc.) te parkeren in de aangegeven straten. Daarnaast verzoeken wij u vriendelijke om ter plaatse de aanwijzingen van het werkend personeel op te volgen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Betreft: Kruidbosrand Werkzaamheden herstel DT (hemelwater) riool.

Geachte bewoner,

 

De herstel werkzaamheden aan het DT riool aan de Kruidbosrand zijn niet uitgevoerd I.V.M. ziekenhuis opname werknemer en gaan we nu op 11-5 en 12-5  uitvoeren.

Als voorbereiding op deze werkzaamheden zullen we vanaf maandag 10-5 het hemelwater riool leeg pompen (geluidsarme pomp) om 11-5 het werk te kunnen aan starten.

 

Bereikbaarheid 

Aan de voorzijde zal er wat overlast ontstaan maar zullen dit tot een minimum proberen te beperken. (zie onderstaande tekening).

De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 07:00 en 17:00 uur.

 

 

Heeft u vragen dan kunt u, tussen 07:30 en 15:00 bellen met:

Dhr. A van den Brink telefoonnummer 06-31002690

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet;

Alex vd Brink.