Aanbrengen slijtlaag Oude Molen

Beste bewoners,

Op dinsdag 8 augustus 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de asfaltverharding van de Oude Molen en het zuidelijke stukje Laan der Artillerie, zie oranje gearceerde gebied in de onderstaande tekening. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een kleef- en slijtlaag op de asfaltverharding. De Oude Molen is tijdens deze werkzaamheden, naar verwachting een paar uur, niet toegankelijk. De kruising met de Kruitmolen zal circa een half uur niet bereikbaar zijn. De werkzaamheden worden begeleid door verkeersbegeleiders en medewerkers van Reimert.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert

Punaises Eerste Kring

Beste bewoners ,

Op woensdag 15 maart 2023 worden er in fase 1 & 2 punaises aangebracht in de wegen ter herkenning van de Eerste Kring van de Westbatterij. Hieronder vindt u meer informatie over de Eerste Kring van de Westbatterij.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de straten Noorderjaagpad, Rietpolderlaan, Schootsveldlaan, Westbatterijlaan, Waadse Poldergracht en Rietpolderlaan voor een korte periode gedeeltelijk afgesloten. De werkzaamheden duren maximaal 2 dagen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman & Reimert

Tijdelijke afsluiting kruising Muyderban-Waadsepoldergracht

Beste bewoners,

Vanaf maandag 16 mei wordt het straatwerk naar de fiets- en voetgangersbrug tussen De Havenmeester en het Bolwerk Noord aangelegd. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting 5 dagen duren. Om dit straatwerk aan te kunnen brengen wordt de rijweg op de kruising van de Bosrand, de Muyderban en de Waadsepoldergracht tijdelijk afgesloten. De Muyderban en Waadsepoldergracht zijn in deze periode tweerichting verkeer.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Met vriendelijke groet,

Team De Krijgsman

Fiets-voetpad fase 2/Westbatterijpark naar Muiden NoordWest

Beste bewoners,

In week 18 zal het tijdelijke fietspad (rode stippellijn) vanaf de parkeerplaats naar Muiden Noordwest in fase 2 komen te vervallen en wordt de definitieve inrichting aangebracht. U kunt gebruik maken van de nieuwe route (gele stippellijn) via de Oudshoornstraat/Fortzicht.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

 

Met vriendelijke groet,

Team De Krijgsman

 

Inrichting openbaargebied De Stelling oostzijde

Beste bewoners,

Vanaf Woensdag 9 maart 2022 (week 10) tot en met vrijdag 1 april 2022 (week 13) worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Stelling t.b.v. de definitieve openbare inrichting. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit het opnemen van de stelconplaten, het aanleggen van plantvakken en de ov-kabel, en ten slotte het aanbrengen van de verharding.

Tijdens de hierboven beschreven werkzaamheden is de oostzijde van de Stelling beperkt toegankelijk voor autoverkeer en kan er geen doorgaand verkeer plaats vinden. De Cornelis Kraijenhoffstraat is bereikbaar via de Waterlinie en het Kroonwerk. De P-plaats aan de achterzijde van de Stelling is tijdens de gele fase bereikbaar via de Stelling en tijdens de werkzaamheden in de blauwe fase  bereikbaar via Waterlinie en het Kroonwerk.

In de onderstaande afbeelding zijn de 2 verschillende werkgebieden aangegeven, voorzien van de uitvoeringsweek. Tijdens de overgang van de gele naar de blauwe fase zullen we doormiddel van rijplaten de p-plaats bereikbaar houden.

Werkzaamheden Laan der Artillerie, Kromme Wae, Schootsveldlaan en Westbatterijlaan

Beste bewoners,

Dinsdag 20 juli 2021 wordt de slijtlaag aangebracht op het asfalt binnen de gele contouren in de tekening. Dit zorgt voor tijdelijke verkeershinder op deze wegen.

De werkzaamheden starten op de Laan der Artillerie (het strandpad) en verplaatsen zich vervolgens via de Kromme Wae naar de Schootsveldlaan en Westbatterijlaan (De Tuinen).

Wij willen u vragen om op de dag van aanbrengen vanaf 08.00 uur geen voertuigen (auto’s, caravans, aanhangers etc.) te parkeren in de aangegeven straten. Daarnaast verzoeken wij u vriendelijke om ter plaatse de aanwijzingen van het werkend personeel op te volgen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Betreft: Kruidbosrand Werkzaamheden herstel DT (hemelwater) riool.

Geachte bewoner,

 

De herstel werkzaamheden aan het DT riool aan de Kruidbosrand zijn niet uitgevoerd I.V.M. ziekenhuis opname werknemer en gaan we nu op 11-5 en 12-5  uitvoeren.

Als voorbereiding op deze werkzaamheden zullen we vanaf maandag 10-5 het hemelwater riool leeg pompen (geluidsarme pomp) om 11-5 het werk te kunnen aan starten.

 

Bereikbaarheid 

Aan de voorzijde zal er wat overlast ontstaan maar zullen dit tot een minimum proberen te beperken. (zie onderstaande tekening).

De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 07:00 en 17:00 uur.

 

 

Heeft u vragen dan kunt u, tussen 07:30 en 15:00 bellen met:

Dhr. A van den Brink telefoonnummer 06-31002690

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet;

Alex vd Brink.

Inrichten Oudshoornstraat Aansluiting/kruising Waterlinie/West batterijlaan

Beste bewoners,

De definitieve inrichting van de Oudshoornstraat en de aansluiting/kruising Waterlinie en West batterijlaan wordt binnenkort aangebracht (zie bijgevoegde tekening). Er wordt gestart met de bestrating en overige inrichting van dit gebied. Dit zal gereed zijn in week 21. In het najaar wordt vervolgens het groen aangeplant.

Herstelwerkzaamheden Riool Kruitbosrand

Geachte bewoner,

Op 3 en 4 mei gaan we herstelwerkzaamheden uitvoeren aan het DT riool Kruitbosrand.

Als voorbereiding op deze werkzaamheden zullen we vanaf vrijdag 30-4 het hemelwater riool leeg pompen (geluidsarme pomp) om 3-5 het werk te kunnen aan starten.

Bereikbaarheid 

Aan de voorzijde zal er wat overlast ontstaan maar zullen dit tot een minimum proberen te beperken. (zie onderstaande tekening).

De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 07:00 en 17:00 uur.

Heeft u vragen dan kunt u, tussen 07:30 en 15:00 bellen met:

Dhr. A van den Brink telefoonnummer 06-31002690

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet;

Alex van den Brink.

Aandachtspunt met betrekking tot afval

Naar aanleiding van klachten van de GAD vragen wij uw aandacht voor het volgende:

De afgelopen periode is geconstateerd dat er bij de ondergrondse containers veel afval naast de containers wordt geplaatst. Dat afval hoort hier niet thuis. Het afval dat is bestemd voor de ondergrondse containers behoort niet naast, maar in de containers te worden gedeponeerd. We begrijpen dat er tijdens verhuizingen afval overblijft, maar grof (ver)huisafval dient door u te worden afgevoerd naar de regionale stortplaats in Weesp: Nijverheidslaan 1c.

De GAD monitort de ondergrondse containers en leegt deze tijdig. U kunt het afval dat in de containers thuishoort, hierin kwijt. Wij rekenen op uw medewerking zodat situaties zoals te zien op de bijgevoegde foto niet meer voorkomen. Zo houden we gezamenlijk de wijk netjes!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.