Toegankelijkheid bruggetje Noorderjaagpad – Schootsveldlaan

Om een goede toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers te waarborgen tussen het Noorderjaagpad en de Schootsveldlaan, hebben wij bij het bruggetje tijdelijk stelconplaten aangebracht aan de zijde van de Schootsveldlaan. Totdat de definitieve bestrating is aangebracht in de Schootsveldlaan, kunt u via zich via deze stelconplaten tussen beide straten verplaatsen. Het bruggetje is niet toegankelijk voor autoverkeer.