Bouwweg voor bouwverkeer – noordzijde Fase 1

In 2020 wordt gestart met het bouwrijpmaken van de noordzijde van de wijk. Dit betekent dat wij vooraf een bouwweg aan moeten leggen ten behoeve van de bereikbaarheid van ons bouwverkeer. Daar waar de bouwweg het fietspad kruist treffen wij verkeersremmende maatregelen.

Vanaf maandag 6 januari verwachten wij dat deze bouwweg is aangelegd en in gebruik zal worden genomen.