Uitslag GFT poll Vestingstad fase 1

Onlangs heeft een poll plaatsgevonden onder de bewoners van de vestingstad (Fase 1) wat betreft de voorkeur voor ondergrondse- of mobiele containers voor GFT afval. Uit deze poll is gebleken dat ruim 80% van de reacties kiezen voor ondergronds inzamelen GFT. Dit zal het geval zijn voor de woningen in fase 1 van de Vestingstad. Alle andere woningen in de Krijgsman krijgen voor het GFT een groene mobiele afvalbak.