Opening School 12 januari

Tijdelijke doorsteek Waadsepoldergracht naar de Rietpolderlaan

Ter plaatse van de aansluiting Waadsepoldergracht naar de Rietpolderlaan hebben wij een tijdelijke doorsteek aangebracht door middel van rijplaten. Deze doorsteek is gedurende de feestdagen bereikbaar voor bewoners, en daarna (vanaf 6-01-2020) komt deze doorsteek te vervallen in verband met het aanbrengen van de definitieve verharding. Het aanbrengen van deze verharding duurt circa 5 weken.

 

Toegankelijkheid bruggetje Noorderjaagpad – Schootsveldlaan

Om een goede toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers te waarborgen tussen het Noorderjaagpad en de Schootsveldlaan, hebben wij bij het bruggetje tijdelijk stelconplaten aangebracht aan de zijde van de Schootsveldlaan. Totdat de definitieve bestrating is aangebracht in de Schootsveldlaan, kunt u via zich via deze stelconplaten tussen beide straten verplaatsen. Het bruggetje is niet toegankelijk voor autoverkeer.