Kabels en leidingen

Langs de Havenweg worden op dit moment werkzaamheden uitgevoerd aan kabels en leidingen. Deze werkzaamheden vinden plaats in de berm, en langs de weg zijn afzettingen geplaatst ten behoeve van veiligheid. De weg is als gevolg hiervan iets versmald. De weg wordt dagelijks geschoond van vuil dat door de werkzaamheden op de weg terecht is gekomen.