Update Ontsluiting woonverkeer fase 1 via bypass Havenweg – Rietpolderlaan

Vanaf de Havenweg naar de Rietpolderlaan wordt voor al het woonverkeer een bypass aangelegd met stelconplaten. Deze zou op maandag 27 januari 2020 in gebruik worden genomen, en dit zou voor een periode van twee maanden het geval zijn in verband met de bouw van brug 2.

In verband met de voorspoedige voortgang van deze werkzaamheden is deze omleiding echter al in de loop van de dag gereed en kan daarna dus al versneld in gebruik worden genomen.

 

Start bouw boothuizen Thuis in Bouwen

Er wordt gestart met de bouw van de boothuizen door Thuis in Bouwen. De planning is dat de Boothuizen december 2020 worden opgeleverd. Mocht u vragen hebben over de bouw of ervaart u overlast, dan kunt u Erik Verspuij, de uitvoerder van Thuis in Bouwen, benaderen via het volgende e-mailadres: e.verspuij@thuisinbouwen.nl. Wij blijven u informeren over de voortgang van de bouw.

 

Tijdelijke doorsteek Waadsepoldergracht naar de Rietpolderlaan

Ter plaatse van de aansluiting Waadsepoldergracht naar de Rietpolderlaan hebben wij een tijdelijke doorsteek aangebracht door middel van rijplaten. Deze doorsteek is gedurende de feestdagen bereikbaar voor bewoners, en daarna (vanaf 6-01-2020) komt deze doorsteek te vervallen in verband met het aanbrengen van de definitieve verharding. Het aanbrengen van deze verharding duurt circa 5 weken.

 

Asfalteren Schootsveldlaan en Westbatterijlaan gereed

Het asfalteren van de Schootsveldlaan en de Westbatterijlaan is volgens planning verlopen dankzij de meevallende weersomstandigheden. Dit betekent dat wij morgen nog wat afwerkwerkzaamheden doen op en langs de wegen en dat deze eind van de middag weer zijn opengesteld.

Toegankelijkheid bruggetje Noorderjaagpad – Schootsveldlaan

Om een goede toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers te waarborgen tussen het Noorderjaagpad en de Schootsveldlaan, hebben wij bij het bruggetje tijdelijk stelconplaten aangebracht aan de zijde van de Schootsveldlaan. Totdat de definitieve bestrating is aangebracht in de Schootsveldlaan, kunt u via zich via deze stelconplaten tussen beide straten verplaatsen. Het bruggetje is niet toegankelijk voor autoverkeer.

 

Bereikbaarheid Waedse Poldergracht

Sinds kort is het noordelijke deel van de Waedse Poldergracht toegankelijk. Voor de afbouw van de woningen komen er momenteel veel busjes in de straat. Omdat het verkeer nog niet rond kan rijden via deze straat, is het van belang dat parkeren niet plaatsvindt op het trottoir. Wij hebben gezien dat dit zonder maatregelen wel met regelmaat gebeurt en om die reden hebben wij blokken geplaatst, om parkeren op de niet toegestane delen te voorkomen. Zodra het aantal busjes is afgenomen worden de blokken door ons verwijderd.

Kabels en leidingen Rietpolderlaan

Vanaf januari 2020 worden er door Reggefiber werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd in de Rietpolderlaan. U kunt tijdens deze werkzaamheden tijdelijk geen gebruik maken van het voetpad.

Aangepaste planning werkzaamheden De Tuinen – Schootsveldlaan & Westbatterijlaan

Aangepaste planning

Wij brengen in delen van de Schootsveldlaan en de Westbatterijlaan de definitieve situatie aan. De werkzaamheden lopen iets anders dan vooraf ingeschat. Dit heeft met twee aspecten te maken, namelijk het langer bereikbaar houden van de Schootsveldlaan voor de bewoners en de tegenvallende weersomstandigheden.

De actuele planning van de werkzaamheden is als volgt:

  • Woonrijpmaken Schootsveldlaan: periode 18-11-2019 t/m 17-12-2019
  • Woonrijpmaken Westbatterijlaan: periode 14-11-2019 t/m 17-12-2019

Bereikbaarheidsmaatregelen
De maatregelen die wij treffen om overlast te beperken zijn als volgt:

  • Parallel van de Westbatterijlaan is door ons een bypass gemaakt via een rijplatenbaan. U kunt via deze platenbaan het noordelijke deel van de Westbatterijlaan en de Schootsveldlaan bereiken (via een tijdelijke doorsteek).
  • Van 9-12-2019 7.00 uur t/m 17-12-2019 is de Schootsveldlaan niet bereikbaar via de Westbatterijlaan, omdat de tijdelijke doorgang dan binnen ons werkvak ligt. Deze werkzaamheden hebben we ingekort om de bereikbaarheid in de schootsveldlaan langer te garanderen. Wanneer de Schootsveldlaan tijdelijk niet te bereiken is met de auto, is een tijdelijke parkeerplaats aangelegd in het noordelijk deel van de Westbatterijlaan. Vanaf deze parkeerplaats kunt u te voet de Schootsveldlaan bereiken via de voetgangersbrug.

Brug 2 – Schootsveldlaan
Wanneer de weg klaar is, is de brug ook gereed. Echter is dan nog geen asfalt aangebracht, omdat wij dit pas in het voorjaar uit kunnen voeren. In de tijdelijke situatie bestaat het brugdek uit beton en daarmee is de brug wel toegankelijk voor u.

Tekening werkzaamheden
In bijgevoegde tekening hebben wij weergegeven waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd en waar de tijdelijke maatregelen worden getroffen ten behoeve van de bereikbaarheid: Tekening Update werkzaamheden de tuinen Schootsveldlaan & Westbatterijlaan

Kabels en leidingen

Langs de Havenweg worden op dit moment werkzaamheden uitgevoerd aan kabels en leidingen. Deze werkzaamheden vinden plaats in de berm, en langs de weg zijn afzettingen geplaatst ten behoeve van veiligheid. De weg is als gevolg hiervan iets versmald. De weg wordt dagelijks geschoond van vuil dat door de werkzaamheden op de weg terecht is gekomen.

 

Bouwweg voor bouwverkeer – noordzijde Fase 1

In 2020 wordt gestart met het bouwrijpmaken van de noordzijde van de wijk. Dit betekent dat wij vooraf een bouwweg aan moeten leggen ten behoeve van de bereikbaarheid van ons bouwverkeer. Daar waar de bouwweg het fietspad kruist treffen wij verkeersremmende maatregelen.

Vanaf maandag 6 januari verwachten wij dat deze bouwweg is aangelegd en in gebruik zal worden genomen.