Bomenkap en zand ophogen ten behoeve van project Boerenhof

Ter voorbereiding van het project Boerenhof zullen vanaf deze week de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  1. Kap van de populieren langs de oostrand

In verband met de toekomstige bebouwing van de woningen is het helaas niet mogelijk om deze populieren te behouden. Ook de populieren op het ‘eilandje’ aan de noordzijde liggen kritisch en naar verwachting worden deze ook in een later stadium gekapt. Voor de goede orde willen wij vermelden dat deze bomen niet onderdeel zijn van de Groen-1 en Groen-2 bestemming. Alsnog hebben wij getracht deze bomen onderdeel te laten zijn van het project maar dit is niet haalbaar gebleken. De bomen komen kort op de woningen te staan.

  1. Ophogen met zand

Ten behoeve van het maken van een weg en riolering zal zand c.q. bigbags met zand geplaatst worden langs de oostrand langs de beschoeiing. Zodra door de voorbelasting de gewenste zetting is bereikt, zal het zand weer verwijderd worden en zal eventueel de beschoeiing worden hersteld.

Het project Boerenhof bestaat uit 16 appartementen aan de noordrand en circa 19 woningen verdeeld over het terrein. Naar verwachting start de verkoop van de appartementen in kwartaal 1 van 2021.

 

Werkzaamheden West Batterijlaan & Schootsveldlaan

In week 40 wordt gestart met de definitieve inrichting van een deel van de West batterijlaan en de Schootsveldlaan. Dit betekent dat de bewoners van de woningen in het rood gearceerde gebied op onderstaand kaartje vanaf 28 september gedurende 5 weken niet meer met de auto bij hun woning kunnen komen. Er wordt alternatieve parkeergelegenheid gecreëerd aan de West Batterijlaan (zie kaartje).

Op maandag 28 september om 08.00 uur zal eerst het bestaande asfalt worden verwijderd, waarna zal worden gewerkt aan de fundering en waterafvoer van de straat. Ook zullen er werkzaamheden worden verricht door NUTS-bedrijven. Aansluitend wordt in week 44 het asfalt aanbracht, waarna de straat weer open wordt gesteld voor verkeer.

Mocht u meer informatie willen over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl

Omleiding Westbatterijlaan en Schootsveldlaan

Beste Bewoners,

Op donderdag 3 september wordt het riool aan het Jaagpad geïnspecteerd en gereinigd. De brug bij de kruising Jaagpad – West Batterijlaan zal hierdoor van 09:00 uur tot 12:00 uur niet toegankelijk zijn. Bewoners en bezoekers kunnen omrijden via de puinbaan langs de dijk en via een tijdelijke doorsteek de West Batterijlaan weer oprijden (zie onderstaand kaartje). Dit is dezelfde omleiding als tijdens het asfalteren van deze brug onlangs. Alvast bedankt voor uw begrip.

Werkzaamheden Brug 6 – Schootsveldlaan

Vanaf maandag 24-08-2020 wordt gestart met de werkzaamheden aan brug 6 op de Schootsveldlaan. Deze werkzaamheden duren tot week 44 – 26 november 2020.

De bewoners die langs de gele lijn wonen kunnen de wijk verlaten via de blauwe bypass op onderstaand kaartje.

Rioolreiniging Fase 1

In opdracht van Reimert wordt door van der Velden rioleringsbeheer het rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. Deze controle is nodig om uitgevoerde werkzaamheden aan de riolering te controleren. De werkzaamheden bestaan uit het schoonspuiten van het riool met een hogedruk spuitkop en het inspecteren met een camera en aansluitend een rookproef uit te voeren.

In de week van 13-7 t/m 17-7 komen we bij u in de Wijk (fase1). Omdat deze werkzaamheden mogelijke overlast in en om huis kunnen veroorzaken, geven wij u in dit bericht een aantal tips hoe u overlast kunt voorkomen.

Om eventuele overlast tot een minimum te beperken verzoeken wij u vriendelijk de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

  • Tussen toiletpot en bril een vochtige dweil of doek plaatsen, vervolgens het deksel dichtdoen en dit met, bijvoorbeeld, een emmer water verzwaren.
  • Schrobputjes en afvoeren van douche, bad en gootsteen afdichten met de bijbehorende stop, indien dit niet gaat dan een vochtige doek over de afvoer leggen.
  • En nadat de inspectie is uitgevoerd de stanksloten die bij alle afvoeren zitten even door laten lopen met water I.V.M. stank/rook overlast.

Aan de afvoer van (vaat) wasmachine hoeft u niets te doen; u kunt deze gewoon gebruiken. Tevens kunt u gebruik blijven maken van het water, hier verrichten wij GEEN werkzaamheden aan. Tussentijds gebruik van toilet is geen probleem, daarna wel weer “afdichten”.

Parkeer- en verkeersoverlast

De uitvoering van de werkzaamheden kan enige (verkeers) overlast veroorzaken. Uiteraard trachten wij dit tot een minimum te beperken. Verder stellen wij het zeer op prijs als u uw auto niet op of ter hoogte van een putdeksel (zie voorbeeld) parkeert.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 07:00 en 17:00 uur.

Heeft u vragen dan kunt u, tussen 07:30 en 15:00 bellen met:

Dhr. R Bisschop op telefoonnummer 06-15836475.

Dhr. A van den Brink telefoonnummer 06-31002690

Wij danken u voor uw medewerking.

Omleiding West Batterijlaan

Van 1 juli 07.00 uur tot en met 3 juli 16.00 uur wordt de brug op de West Batterijlaan geasfalteerd. Daarom geldt er gedurende deze werkzaamheden een omleiding.

Bewoners en bezoekers van de West Batterijlaan, Schootsveldlaan en het 1e Kringpad kunnen omrijden via de bouwweg (links aanhouden voor de brug aan het begin van de Rietpolderlaan). Via een tijdelijke oversteek aan de dijkzijde kunt u de West Batterijlaan oprijden en hiervandaan ook de Schootsveldlaan bereiken. De omleiding zal met bebording worden aangegeven.

Het appartementencomplex aan de West Batterijlaan en de parkeerplaatsen van de woningen van blok 2 zijn wel bereikbaar via de normale route.

Update Tijdelijke doorsteek Waadsepoldergracht naar de Rietpolderlaan

Ter plaatse van de aansluiting Waadsepoldergracht naar de Rietpolderlaan hebben wij een tijdelijke doorsteek aangebracht door middel van rijplaten. Ondertussen zijn de werkzaamheden ter plaatse van de Waadsepoldergracht bijna klaar, wat betekent dat de weg morgen volledig wordt opengesteld. In de Waadsepoldergracht worden nog wel de lichtmasten aangebracht, maar verder zijn de werkzaamheden afgerond.

Tijdelijke parkeerplaats Westbatterijlaan

In deelgebied De Tuinen wordt voor de bewoners van de Westbatterijlaan een tijdelijke parkeerplaats ingericht met stelconplaten. De aanleg start morgen en de verwachting is dat dit donderdagavond 30 januari gereed is.

Update Ontsluiting woonverkeer fase 1 via bypass Havenweg – Rietpolderlaan

Vanaf de Havenweg naar de Rietpolderlaan zou voor al het woonverkeer een bypass worden aangelegd met stelconplaten. Deze zou op maandag 27 januari 2020 in gebruik worden genomen, en dit zou voor een periode van twee maanden het geval zijn in verband met de bouw van brug 2.

In verband met de voorspoedige voortgang van deze werkzaamheden is deze omleiding echter al in de loop van de dag gereed gekomen en kan dus al versneld in gebruik worden genomen.

 

Update bouwweg voor bouwverkeer – noordzijde Fase 1

Namens het team van de Krijgsman wensen wij u een voorspoedig 2020. Wij hopen dat u goed heeft kunnen genieten van de feestdagen.

In november hebben wij u reeds gemeld dat in 2020 wordt gestart met het bouwrijpmaken van de noordzijde van de wijk. Dit De bouwweg is ondertussen aangelegd en in gebruik genomen. Daar waar de bouwweg het fietspad kruist zijn verkeersremmende maatregelen getroffen.