Artikelen door Tjitske

Vanaf 3-11 Kruitpad deels weer opengesteld

Beste bewoners, Vanaf 3 november 12.00 uur wordt het Kruitpad deels weer opengesteld voor fietsers. Het gaat hierbij om het gedeelte vanaf Muiden tot en met de fietsbrug (het roze gearceerde gedeelte op onderstaande tekening). De rest van het Kruitpad blijft nog afgesloten.

Afsluiting Rietpolderlaan 08 september

Beste Bewoners, Op 8 september wordt er ten hoogte van de Rietpolderlaan 12 een drempel geplaatst. Hierdoor is het doorgaand verkeer via de Rietpolderlaan tussen de Waterlinie en W. Oudshoornstraat tussen 09.00 en 15.00 uur gestremd (blauw op onderstaand kaartje). Ontsluiting vindt plaats via de Waadse poldergracht en de W. Oudshoornstraat (aangegeven in rood op […]

Omleiding fietsers Kruitpad

Beste bewoners, Van 30 augustus tot 29 september is het Kruitpad vanaf de Prinses Irenestraat richting Amsterdam en de Brediusbrug afgesloten voor alle verkeer vanwege reconstructie werkzaamheden. Het Kruitpad wordt net zo aangelegd als in de wijk Noordwest, en er wordt een waterinlaat gerealiseerd om indien nodig het water in de Krijgsman te kunnen doorspoelen. […]

Definitieve inrichting fase 2 en 4

Beste bewoners, Vanaf 31 augustus 2021 gaan wij starten met de definitieve inrichting van het openbaar gebied in fase 2 en fase 4. De werkzaamheden zullen duren tot het einde van dit jaar. Hieronder vindt u een overzicht van de volgorde van de werkzaamheden en een prognose van het aantal weken dat de werkzaamheden in […]

Donkerbrug Muidertrekvaart gestremd voor fietsers en voetgangers

Vanwege technische problemen is de fiets- en loopbrug, de Donkerbrug, over de Muidertrekvaart naar de Krijgsman gestremd. De Donkerbrug ligt naast de Van Cuijkbrug, de autobrug naar de Krijgsman in Muiden. Fietsers en voetgangers worden omgeleid naar de andere fiets- en loopbrug, de Brediusbrug. Vaarverkeer ondervindt geen hinder, omdat de brug is open gezet. Er […]

Alert op de Japanse Duizendknoop

De Krijgsman kleurt weer prachtig groen. Dit geldt ook voor de Japanse Duizendknoop op het terrein. Blijft u dus alert en verwijder deze invasieve exoot consequent als u deze aantreft op uw perceel. Via de volgende link wordt uitgelegd hoe u de plant kunt herkennen: https://bestrijdingduizendknoop.nl/infobladen/infoblad-a-herkenning/ Hieronder de uit te voeren handelingen voor het verwijderen […]

Afvalinzameling op De Krijgsman

Op De Krijgsman verzorgt de GAD (Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst) voor de gemeente Gooise Meren de inzameling van huishoudelijk afval. Het afval wordt ingezameld in 4 fracties: Plastic-blik-drinkverpakkingen. Papier. Groen. Restafval. De GAD informeert u via een brief waar en hoe u uw afval aan kunt bieden, in kliko’s of in ondergrondse containers bij u […]

Werkzaamheden Laan der Artillerie, Kromme Wae, Schootsveldlaan en Westbatterijlaan

Beste bewoners, Dinsdag 20 juli 2021 wordt de slijtlaag aangebracht op het asfalt binnen de gele contouren in de tekening. Dit zorgt voor tijdelijke verkeershinder op deze wegen. De werkzaamheden starten op de Laan der Artillerie (het strandpad) en verplaatsen zich vervolgens via de Kromme Wae naar de Schootsveldlaan en Westbatterijlaan (De Tuinen). Wij willen […]

Bereikbaarheid Laan der Artillerie

In verband met wegwerkzaamheden is de Laan der Artillerie in de eerste weken na oplevering nagenoeg niet bereikbaar voor auto’s, vrachtverkeer of leveringen.  De weg wordt gedurende de werkzaamheden afgezet, de woningen zijn dan alleen te voet bereikbaar. De aard van de werkzaamheden en de locatie maken het lastig om de bereikbaarheid gedurende deze werkzaamheden […]

Ontgraving langs IJmeerdijk

Vanaf maandag 14 juni a.s. wordt er gestart met het afgraven van het terrein van de voormalige volkstuinen langs de IJmeerdijk. Met het afgraven van de grond wordt ook al het bodemvreemd materiaal ontgraven, waaronder restanten asbest. Bij het ontgraven worden er diverse depots gevormd die na bemonstering worden afgevoerd. Het transport van de grond […]