Ontgraving langs IJmeerdijk

Vanaf maandag 14 juni a.s. wordt er gestart met het afgraven van het terrein van de voormalige volkstuinen langs de IJmeerdijk. Met het afgraven van de grond wordt ook al het bodemvreemd materiaal ontgraven, waaronder restanten asbest. Bij het ontgraven worden er diverse depots gevormd die na bemonstering worden afgevoerd. Het transport van de grond zal plaatsvinden via de bouwweg langs de dijk. De verwachting is dat de werkzaamheden in oktober 2021 zijn afgerond.

De uitvoering vindt plaats onder de begeleiding van Poelsma Veldwerk Bureau. De afgelopen periode is er intensief contact geweest met het bestuur van de bewonersvereniging, de gemeente en de omgevingsdienst naar aanleiding van de nieuwsberichten op RTV NH van juli vorig jaar. Met het bestuur van de bewonersvereniging en de overheden zijn de plannen besproken en afgestemd.