Aanbrengen slijtlaag Oude Molen

Beste bewoners,

Op dinsdag 8 augustus 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de asfaltverharding van de Oude Molen en het zuidelijke stukje Laan der Artillerie, zie oranje gearceerde gebied in de onderstaande tekening. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een kleef- en slijtlaag op de asfaltverharding. De Oude Molen is tijdens deze werkzaamheden, naar verwachting een paar uur, niet toegankelijk. De kruising met de Kruitmolen zal circa een half uur niet bereikbaar zijn. De werkzaamheden worden begeleid door verkeersbegeleiders en medewerkers van Reimert.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert

Werkzaamheden Laan der Artillerie, Kromme Wae, Schootsveldlaan en Westbatterijlaan

Beste bewoners,

Dinsdag 20 juli 2021 wordt de slijtlaag aangebracht op het asfalt binnen de gele contouren in de tekening. Dit zorgt voor tijdelijke verkeershinder op deze wegen.

De werkzaamheden starten op de Laan der Artillerie (het strandpad) en verplaatsen zich vervolgens via de Kromme Wae naar de Schootsveldlaan en Westbatterijlaan (De Tuinen).

Wij willen u vragen om op de dag van aanbrengen vanaf 08.00 uur geen voertuigen (auto’s, caravans, aanhangers etc.) te parkeren in de aangegeven straten. Daarnaast verzoeken wij u vriendelijke om ter plaatse de aanwijzingen van het werkend personeel op te volgen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Bereikbaarheid Laan der Artillerie

In verband met wegwerkzaamheden is de Laan der Artillerie in de eerste weken na oplevering nagenoeg niet bereikbaar voor auto’s, vrachtverkeer of leveringen. 

De weg wordt gedurende de werkzaamheden afgezet, de woningen zijn dan alleen te voet bereikbaar. De aard van de werkzaamheden en de locatie maken het lastig om de bereikbaarheid gedurende deze werkzaamheden te plannen. Indien u tijdens de werkzaamheden toch met een (vracht)auto in de straat moet zijn, kunt u dit ter plaatse met de werklieden bespreken. Zij zullen op dat moment samen met u naar de beste oplossing zoeken.

Op 20-7 wordt de splitlaag op het asfalt aangebracht, hierna zal de weg weer volledig opengesteld worden. 

Alvast bedankt voor uw begrip.

Bomenkap en zand ophogen ten behoeve van project Boerenhof

Ter voorbereiding van het project Boerenhof zullen vanaf deze week de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  1. Kap van de populieren langs de oostrand

In verband met de toekomstige bebouwing van de woningen is het helaas niet mogelijk om deze populieren te behouden. Ook de populieren op het ‘eilandje’ aan de noordzijde liggen kritisch en naar verwachting worden deze ook in een later stadium gekapt. Voor de goede orde willen wij vermelden dat deze bomen niet onderdeel zijn van de Groen-1 en Groen-2 bestemming. Alsnog hebben wij getracht deze bomen onderdeel te laten zijn van het project maar dit is niet haalbaar gebleken. De bomen komen kort op de woningen te staan.

  1. Ophogen met zand

Ten behoeve van het maken van een weg en riolering zal zand c.q. bigbags met zand geplaatst worden langs de oostrand langs de beschoeiing. Zodra door de voorbelasting de gewenste zetting is bereikt, zal het zand weer verwijderd worden en zal eventueel de beschoeiing worden hersteld.

Het project Boerenhof bestaat uit 16 appartementen aan de noordrand en circa 19 woningen verdeeld over het terrein. Naar verwachting start de verkoop van de appartementen in kwartaal 1 van 2021.