REMINDER Werkzaamheden brug Krijgsmanlaan – Rietpolderlaan

Beste bewoners,

Hierbij een reminder: De brug is maandag 15 april ’24 de hele dag nog afgesloten. 

Hieronder het eerder verstuurde bericht:

Op woensdag 10 t/m maandag 15 april 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de verharding van de brug tussen De Krijgsmanlaan en de Rietpolderlaan, zie oranje gearceerde locatie in de onderstaande afbeelding. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de huidige verharding en het aanbrengen van een asfaltverharding. De asfaltverharding wordt vrijdag 12 april aangebracht, in het weekend van 13-14 april ’24 is de brug tijdelijk open en wordt op maandag 15 april ’24 nog 1 dag afgesloten.

Het werkgebied is tijdens deze werkzaamheden zowel voor auto als voet-& fietsverkeer niet toegankelijk. U kunt gebruik maken van de omleidingen in de onderstaande afbeelding.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert

Werkzaamheden brug Krijgsmanlaan – Rietpolderlaan

Beste bewoners,

Op woensdag 10 t/m maandag 15 april 2024 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de verharding van de brug tussen De Krijgsmanlaan en de Rietpolderlaan, zie oranje gearceerde locatie in de onderstaande afbeelding. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de huidige verharding en het aanbrengen van een asfaltverharding. De asfaltverharding wordt vrijdag 12 april aangebracht, in het weekend van 13-14 april ’24 is de brug tijdelijk open en wordt op maandag 15 april ’24 nog 1 dag afgesloten.

Het werkgebied is tijdens deze werkzaamheden zowel voor auto als voet-& fietsverkeer niet toegankelijk. U kunt gebruik maken van de omleidingen in de onderstaande afbeelding.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert

Werkzaamheden Liander Rietpolderlaan/Westbatterijlaan

Beste bewoners,

Dit is een bericht over werkzaamheden van Liander, in samenwerking met de Gemeente Gooise Meren.

Binnenkort worden er werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van Liander aan het elektranet in fase 1, met name aan de Rietpolderlaan en Westbatterijlaan. Deze werkzaamheden zijn van belang om te voldoen aan de behoefte van elektra in de wijk. U heeft hierover een brief ontvangen van Liander. Via deze link is de brief te lezen die Liander naar de omwonenden heeft verstuurd. Voor vragen over de werkzaamheden verwijzen wij u naar Liander: Klantenservice op 088 – 542 64 44.

De werkzaamheden bestaan uit:

  1. Het uitvoeren van een boring vanaf de kruising Muyderban/Rietpolderlaan naar het Eerste Kringpad op 18 t/m 20 maart ’24, zie oranje gearceerde gebieden. Voor deze werkzaamheden worden de oranje delen tijdelijk afgesloten en gelden de aangegeven omleidingen. De parkeerhoven van blok 5 & 6 blijven bereikbaar. De bewoners van Westbatterijlaan 9, 11, 13 & 15 worden door de booraannemer – Van Gelder – persoonlijk benaderd over de verwachte hinder.
  2. Het aanleggen van de elektra kabels vanaf 25 maart t/m 19 april ’24 in het met paars aangegeven werktracé. Hierbij worden obstructies van toegangswegen (Muyderban en parkeerhof blok 5) tijdig gecommuniceerd door de uitvoerende aannemer – Van Gelder – en zo snel mogelijk toegankelijk gemaakt.
  3. Na het verwijderen van de steigers van de Dijkvilla’s medio mei ’24 worden de resterende kabels aangebracht in het tracé langs de Westbatterijlaan, zie oranje aangegeven werktracé. Deze werkzaamheden zullen geen afsluitingen van wegen veroorzaken.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Team de Krijgsman en Gemeente Gooise Meren

 

Aanbrengen slijtlaag Oude Molen

Beste bewoners,

Op dinsdag 8 augustus 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de asfaltverharding van de Oude Molen en het zuidelijke stukje Laan der Artillerie, zie oranje gearceerde gebied in de onderstaande tekening. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een kleef- en slijtlaag op de asfaltverharding. De Oude Molen is tijdens deze werkzaamheden, naar verwachting een paar uur, niet toegankelijk. De kruising met de Kruitmolen zal circa een half uur niet bereikbaar zijn. De werkzaamheden worden begeleid door verkeersbegeleiders en medewerkers van Reimert.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert

Werkzaamheden Laan der Artillerie, Kromme Wae, Schootsveldlaan en Westbatterijlaan

Beste bewoners,

Dinsdag 20 juli 2021 wordt de slijtlaag aangebracht op het asfalt binnen de gele contouren in de tekening. Dit zorgt voor tijdelijke verkeershinder op deze wegen.

De werkzaamheden starten op de Laan der Artillerie (het strandpad) en verplaatsen zich vervolgens via de Kromme Wae naar de Schootsveldlaan en Westbatterijlaan (De Tuinen).

Wij willen u vragen om op de dag van aanbrengen vanaf 08.00 uur geen voertuigen (auto’s, caravans, aanhangers etc.) te parkeren in de aangegeven straten. Daarnaast verzoeken wij u vriendelijke om ter plaatse de aanwijzingen van het werkend personeel op te volgen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Bereikbaarheid Laan der Artillerie

In verband met wegwerkzaamheden is de Laan der Artillerie in de eerste weken na oplevering nagenoeg niet bereikbaar voor auto’s, vrachtverkeer of leveringen. 

De weg wordt gedurende de werkzaamheden afgezet, de woningen zijn dan alleen te voet bereikbaar. De aard van de werkzaamheden en de locatie maken het lastig om de bereikbaarheid gedurende deze werkzaamheden te plannen. Indien u tijdens de werkzaamheden toch met een (vracht)auto in de straat moet zijn, kunt u dit ter plaatse met de werklieden bespreken. Zij zullen op dat moment samen met u naar de beste oplossing zoeken.

Op 20-7 wordt de splitlaag op het asfalt aangebracht, hierna zal de weg weer volledig opengesteld worden. 

Alvast bedankt voor uw begrip.

Bomenkap en zand ophogen ten behoeve van project Boerenhof

Ter voorbereiding van het project Boerenhof zullen vanaf deze week de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  1. Kap van de populieren langs de oostrand

In verband met de toekomstige bebouwing van de woningen is het helaas niet mogelijk om deze populieren te behouden. Ook de populieren op het ‘eilandje’ aan de noordzijde liggen kritisch en naar verwachting worden deze ook in een later stadium gekapt. Voor de goede orde willen wij vermelden dat deze bomen niet onderdeel zijn van de Groen-1 en Groen-2 bestemming. Alsnog hebben wij getracht deze bomen onderdeel te laten zijn van het project maar dit is niet haalbaar gebleken. De bomen komen kort op de woningen te staan.

  1. Ophogen met zand

Ten behoeve van het maken van een weg en riolering zal zand c.q. bigbags met zand geplaatst worden langs de oostrand langs de beschoeiing. Zodra door de voorbelasting de gewenste zetting is bereikt, zal het zand weer verwijderd worden en zal eventueel de beschoeiing worden hersteld.

Het project Boerenhof bestaat uit 16 appartementen aan de noordrand en circa 19 woningen verdeeld over het terrein. Naar verwachting start de verkoop van de appartementen in kwartaal 1 van 2021.