Werkzaamheden Laan der Artillerie, Kromme Wae, Schootsveldlaan en Westbatterijlaan

Beste bewoners,

Dinsdag 20 juli 2021 wordt de slijtlaag aangebracht op het asfalt binnen de gele contouren in de tekening. Dit zorgt voor tijdelijke verkeershinder op deze wegen.

De werkzaamheden starten op de Laan der Artillerie (het strandpad) en verplaatsen zich vervolgens via de Kromme Wae naar de Schootsveldlaan en Westbatterijlaan (De Tuinen).

Wij willen u vragen om op de dag van aanbrengen vanaf 08.00 uur geen voertuigen (auto’s, caravans, aanhangers etc.) te parkeren in de aangegeven straten. Daarnaast verzoeken wij u vriendelijke om ter plaatse de aanwijzingen van het werkend personeel op te volgen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.