Bereikbaarheid Laan der Artillerie

In verband met wegwerkzaamheden is de Laan der Artillerie in de eerste weken na oplevering nagenoeg niet bereikbaar voor auto’s, vrachtverkeer of leveringen. 

De weg wordt gedurende de werkzaamheden afgezet, de woningen zijn dan alleen te voet bereikbaar. De aard van de werkzaamheden en de locatie maken het lastig om de bereikbaarheid gedurende deze werkzaamheden te plannen. Indien u tijdens de werkzaamheden toch met een (vracht)auto in de straat moet zijn, kunt u dit ter plaatse met de werklieden bespreken. Zij zullen op dat moment samen met u naar de beste oplossing zoeken.

Op 20-7 wordt de splitlaag op het asfalt aangebracht, hierna zal de weg weer volledig opengesteld worden. 

Alvast bedankt voor uw begrip.