Alert op de Japanse Duizendknoop

De Krijgsman kleurt weer prachtig groen. Dit geldt ook voor de Japanse Duizendknoop op het terrein. Blijft u dus alert en verwijder deze invasieve exoot consequent als u deze aantreft op uw perceel. Via de volgende link wordt uitgelegd hoe u de plant kunt herkennen: https://bestrijdingduizendknoop.nl/infobladen/infoblad-a-herkenning/

Hieronder de uit te voeren handelingen voor het verwijderen van Japanse Duizendknoop, door onze ecoloog Jaap Groot:

 

Mocht u de Japanse Duizendknoop in uw tuin tegenkomen, is het van groot belang dat u deze consequent blijft verwijderen.

Verwijderen van de Japanse Duizendknoop:

  1. Spit de plant met wortel en al uit. Zelfs een klein overgebleven stukje kan uitgroeien tot een nieuwe plant. Het is dus heel belangrijk dat u de gehele plant probeert uit te spitten.
  2. Gooi de uitgegraven plant in de GRIJZE container. De Japanse Duizendknoop mag absoluut niet in de groene container worden afgevoerd in verband met verspreiding tijdens het composteringsproces.
  3. Blijf consequent verwijderen. Bij consequent verwijderen zal de plant uiteindelijk verdwijnen.
  4. Meld het aan ons via: bewoners@dekrijgmanmuiden.nl