Rookproef riolering

Beste bewoners,

Vanaf maandag 2 oktober 2023 worden er rookproeven uitgevoerd aan de rioolsystemen van fase 4 en rondom de Nieuwezijds, zie oranje gearceerde gebied in de onderstaande tekening. De werkzaamheden duren naar verwachting ca 3 dagen. Deze rookproeven tonen aan dat de huisaansluiting regenwater en vuilwater op de juiste manier zijn aangesloten. Naast een korte, gedeeltelijke wegafsluiting zult u geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. De rook die gebruikt wordt bij de proeven is onschadelijk.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert

Aanbrengen slijtlaag Oude Molen

Beste bewoners,

Op dinsdag 8 augustus 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de asfaltverharding van de Oude Molen en het zuidelijke stukje Laan der Artillerie, zie oranje gearceerde gebied in de onderstaande tekening. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een kleef- en slijtlaag op de asfaltverharding. De Oude Molen is tijdens deze werkzaamheden, naar verwachting een paar uur, niet toegankelijk. De kruising met de Kruitmolen zal circa een half uur niet bereikbaar zijn. De werkzaamheden worden begeleid door verkeersbegeleiders en medewerkers van Reimert.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert

UPDATE Omleiding voor langzaam verkeer Schietkatoen

Update: 26 maart 2022. Deze brief bevat een aanvulling op de eerder verstuurde brief d.d. 17 maart 2022. Alle dikgedrukte tekst is aangevuld. 

 

Aan bewoner(s) van Kruitmolen, Voorlader en Schietkatoen De Krijgsman te Muiden.

 

Betreft: UPDATE Omleiding voor langzaam verkeer.

 

In verband met de aanleg van kabels en leidingen zijn vanaf vrijdag 25 maart 2022 de in rood aangegeven paden afgesloten.

Ter plaatse van de in blauw aangegeven locatie is een tijdelijke ontsluiting aangelegd voor het langzaamverkeer.

De in het paars aangegeven steeg wordt woensdag 30 maart vanaf 7.00 afgesloten en wordt in de loop van donderdag 31 maart weer opengesteld.

Daarnaast wordt de waterleiding van het Bolwerk Zuid aangesloten. Dit resulteert in een korte afsluiting van het water van een aantal woning op de Voorlader en het Schietkatoen, ca. 1 uur (tussen 9.00-15.00). De aannemer zal deze afsluiting van te voren bij u aankondigen.

 

Volgens planning is na 1 april 2022 de situatie weer zoals die was.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

 

Met vriendelijke groet,

Team De Krijgsman

Definitieve inrichting fase 2 en 4

Beste bewoners,

Vanaf 31 augustus 2021 gaan wij starten met de definitieve inrichting van het openbaar gebied in fase 2 en fase 4. De werkzaamheden zullen duren tot het einde van dit jaar. Hieronder vindt u een overzicht van de volgorde van de werkzaamheden en een prognose van het aantal weken dat de werkzaamheden in beslag nemen. Indien er sprake is van een omleiding zal deze ter plaatse worden aangegeven met borden.

 

Gebied per kleur:

Lichtblauw:        week 35 t/m 45. Fietsverkeer naar de Maxis wordt in deze weken omgeleid via de Amsterdamsestraat.

Oranje:               week 38 t/m 42.

Geel:                    week 40 t/m 47.

Donkerblauw:   week 47 t/m 52. De stelling van week 47 t/m 49. Woningen aan de Cornelis Kraijenhoffstraat zijn in deze periode bereikbaar via Kroonwerk.

 

Wij hopen op uw begrip voor de werkzaamheden en vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Realisatie van de Eilanden Oost, het Bolwerk en de Kanaalhoven van start

Het is zover! We zijn begonnen met de realisatie van het Bolwerk en de Eilanden Oost. Vanaf week 49 start ook de realisatie van de Kanaalhoven. De heiwerkzaamheden in deze woongebieden worden uitgevoerd door Ufkes, PHB en Dura Vermeer. Op de kaart hieronder zijn de locaties van de woongebieden weergegeven:

De Eilanden Oost / Barn style houses door PHB
De blauwe lijn geeft het gebied aan waar PHB de heiwerkzaamheden voor de Eilanden Oost uitvoert vanaf week 47.

Het Bolwerk door Ufkes
De groene lijn geeft het gebied aan waar Ufkes de heiwerkzaamheden voor het Bolwerk uitvoert vanaf week 47.

De Kanaalhoven & het Kruitpad door Dura Vermeer
De gele lijn geeft het gebied aan waar Dura Vermeer de heiwerkzaamheden uitvoert voor de eerste fase van de Kanaalhoven en het Kruitpad vanaf week 49.

Hoewel we alles in het werk stellen om de overlast van de bouwwerkzaamheden voor de omgeving tot een minimum te beperken, zorgt het heien toch voor enige overlast. We danken u alvast voor uw begrip en kijken uit naar een mooi eindresultaat!