Vaarseizoen 2024

Beste bewoners van De Krijgsman,

Het vaarseizoen is weer begonnen! Dit betekent dat alle bruggen en sluizen weer functioneel zijn en u volop de wateren in en rondom Muiden kunt verkennen. In de afbeelding hieronder ziet u welke watergangen in de Krijgsman op dit moment open zijn gesteld.

Hieronder nog aantal aandachtspunten betreft vaarrecreatie in- en om de Krijgsman uit het bericht van vorig jaar:

 

Varen in De Krijgsman

Een deel van de watergangen in De Krijgsman is inmiddels opengesteld om in te varen. Gedurende de realisatie van het project zal het aantal bereikbare watergangen toenemen. De watergangen die niet toegankelijk zijn, zijn afgezet met een bollenlijn. Wij dringen er op aan deze afzettingen te respecteren.

Sommige vaargangen die nu opengesteld zijn worden in de toekomst 1-richtingsvaarweg omdat deze watergangen een beperkte doorvaartbreedte hebben. Wij verzoeken u dan ook om tijdens het passeren van andere boten daar extra voorzichtigheid te betrachten.

De maximumsnelheid in De Krijgsman is 5 km/u. De maximale doorvaarthoogte onder de (tijdelijke) bruggen is 1,4 meter en de maximale diepgang is 90 cm.

Een deel van de opengestelde watergangen leidt langs bouwterrein, het is niet toegestaan hier aan de oevers aan te leggen.

Het varen is op eigen risico. Indien u schade heeft veroorzaakt aan eigendommen van de Krijgsman of gemeente dan verzoeken wij u om dat aan ons te melden.

 

Sluis

Om op de Muidertrekvaart en de Vecht te komen dient u De Krijgsman-sluis te passeren; het water in de trekvaart staat namelijk hoger dan in De Krijgsman. Deze sluis overbrugt een waterpeilverschil van circa 90 cm.

Het is een zelfbedieningsluis die werkt met behulp van een aantal knoppen. Hieronder ziet u het instructiebord dat aan beide kant van de sluis is geplaatst. U kunt de sluis dagelijks van 8.00 uur tot 22.00 uur gebruiken. Lees deze instructie goed door wanneer u van de sluis gebruik wit maken.

De noodknop

LET OP: op elk bedieningspaneel zit een grote rode noodstop knop. Deze knop moet u alleen indrukken in geval van een noodsituatie. Zodra u deze knop indrukt stopt de sluis met schutten en gaat naar een stabiele veilige situatie.

Deze noodsituatie is door uzelf ook weer te resetten door aan de noodknop te draaien en de reset knop in te drukken.

Meldingsknop

Het starten van het schutproces in de sluis zet u zelf in werking door op de knop ‘Melding’ in de sluis te drukken. Op dat moment zullen de deuren (na een signaal) sluiten. Druk pas op de meldingsknop nadat  de sluis gevuld is met wachtende schepen.

Storingen

Als er zich een storing voordoet in de sluis dan brandt de rode lamp op de bedieningskast. De storingen worden automatisch doorgestuurd naar de beheerder.

Mocht u in de sluis een storing willen melden dan kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer: 035 – 207 09 97

 

Vragen

Wij wensen u allen een veilige en gezellige vaart. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u deze altijd sturen naar: bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman

Werkzaamheden bruggen Dijkvilla’s

Beste bewoners,

Op dinsdag 30 april t/m vrijdag 3 mei 2024 worden er werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de bruggen van de dijkvilla’s naar de overtuinen en ten behoeve van twee openbare (fiets-voet)bruggen van de Westbatterijlaan naar het Jan Kerstenpad, zie oranje gearceerde locatie in de onderstaande afbeelding. De werkzaamheden betreffen nu enkel het heiwerk. De bruggen zullen aansluitend gefaseerd worden gebouwd.

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is het fiets-voetpad van de Westbatterijlaan naar het Jan Kerstenpad tijdelijk afgesloten. U kunt dan gebruik maken van de hieronder aangegeven omleiding.

De heiwerkzaamheden zullen plaatsvinden op woensdag 1 mei 2024.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman

Japanse Duizendknoop

Beste bewoners,

De Krijgsman kleurt weer prachtig groen. Dit geldt ook voor de Japanse Duizendknoop op het terrein. Blijft u dus alert en verwijder deze invasieve exoot consequent als u deze aantreft op uw perceel. Via de volgende link wordt uitgelegd hoe u de plant kunt herkennen: https://bestrijdingduizendknoop.nl/infobladen/infoblad-a-herkenning/

Hieronder de uit te voeren handelingen voor het verwijderen van Japanse Duizendknoop, door onze ecoloog Jaap Groot:

Mocht u de Japanse Duizendknoop in uw tuin tegenkomen, is het van groot belang dat u deze consequent blijft verwijderen.

Verwijderen van de Japanse Duizendknoop:

  1. Spit de plant met wortel en al uit. Zelfs een klein overgebleven stukje kan uitgroeien tot een nieuwe plant. Het is dus heel belangrijk dat u de gehele plant probeert uit te spitten.
  2. Gooi de uitgegraven plant in de GRIJZE container. De Japanse Duizendknoop mag absoluut niet in de groene container worden afgevoerd in verband met verspreiding tijdens het composteringsproces.
  3. Blijf consequent verwijderen. Bij consequent verwijderen zal de plant uiteindelijk verdwijnen.
  4. Meld het aan ons via: bewoners@dekrijgmanmuiden.nl

 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman

Asfalteerwerkzaamheden Albert Heijn

Beste bewoners,

Op donderdag 11 april vanaf 7.00 tot vrijdag 12 april 2024 16.00 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de verharding op de asfaltwegen ten noorden en ten zuiden van de Albert Heijn, zie oranje gearceerde locaties in de onderstaande afbeelding. Hierdoor is de route voor het autoverkeer van en naar de Zilvermos, Hopbellen en Heksenkruid tijdelijk afgesloten. U kunt in deze periode gebruik maken van de rode omleiding voor autoverkeer zoals weergeven in de onderstaande afbeelding. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de huidige verharding, het profileren van de puinbaan en het aanbrengen van een asfaltverharding. De asfaltverharding wordt vrijdag 12 april aangebracht.

Op maandag 8 april 2024 starten er al voorbereidende werkzaamheden ten zuiden van de Albert Heijn. De parkeerplaats voor het KDV blijft te allen tijde toegankelijk.

 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert

UPDATE: Brediusbrug Muiden tijdelijk afgesloten

Beste bewoners,

UPDATE: De Brediusbrug is vanaf 4 april 2024 weer in gebruik. Zie het volledige bericht van de gemeente: https://gooisemeren.nl/nieuws/item/brediusbrug-muiden-vanaf-4-april-2024-weer-in-gebruik/

Dit is een bericht namens de Gemeente Gooise Meren.

Brediusbrug Muiden tijdelijk afgesloten vanaf 7 maart 2024

Vanaf donderdag 7 maart 2024 is de Brediusbrug in Muiden tijdelijk afgesloten. Het verkeer kan omfietsen of omlopen via de Amsterdamsepoortbrug of via de Donkerbrug. Boten kunnen wel gewoon langs de brug varen. Halverwege april is de Brediusbrug weer in gebruik.

De brug wordt klaar gemaakt voor de zomer

Tijdens het warme weer van vorig jaar kon de brug niet meer draaien. Het brugdek was door de warmte langer geworden waardoor hij ging knellen. Dat willen we dit jaar voorkomen. Daarom is besloten om de aanbrug korter te maken. Dat moet in de fabriek gebeuren. Het brugdeel wordt er donderdagochtend 7 maart 2024 vanaf het Kruitpad uitgetild en vervoerd naar de fabriek. Na 6 weken wordt het brugdeel weer teruggeplaatst.

Met vriendelijke groet,

Team de Krijgsman

Kruitmolen ter hoogte van Productiewerf

Beste bewoners,

Door middel van dit bericht willen wij uw aandacht vragen voor de situatie op de Kruitmolen ter hoogte van de Productiewerf. Dit stukje weg betreft nog een tijdelijke situatie, ondanks het parkeerverbod zien we dat er veel onderaannemers van bewoners hier toch hun voertuigen parkeren. We willen de bewoners vragen om hier niet meer te parkeren en dit aan al uw onderaannemers door te geven. De parkeervoorziening is op de parkeerplaatsen aan de achterzijde van de woningen, zie geel gearceerde gebied in de onderstaande afbeelding.

Op de weg geldt een fiets en wandelverbod. Om gevaarlijke situaties te voorkomen willen wij u vragen van de aangegeven routes gebruik te maken, gele voor fietsers en rode uitsluitend voor voetgangers stippellijnen. Een deel van het voetpad betreft ook nu nog een tijdelijke situatie van puinverharding, zodra het weer het toelaat zal hier de definitieve verharding worden aangebracht.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman

Steigers Muidertrekvaart langs het Kruitpad

Beste bewoners,

Namens KNSF & Gemeente Gooise Meren is het volgende bericht bij de steigers Muidertrekvaart langs het Kruitpad geplaatst:


Gemeente Gooise Meren inventariseert de openbare wateren in haar gemeente vóór een ligplaatsenverordening wordt opgesteld. In de loop der jaren zijn bouwwerken zoals steigers langs de Muidertrekvaart opgericht. Deze oever is openbaar grondgebied, vooralsnog in eigendom bij KNSF. Deze steigers aan de noordzijde van de trekvaart zijn illegaal aangelegd. Er is geen overeenkomst over het aanleggen of gebruiken van een bouwwerk op deze grond. Wij wensen dan ook dat deze bouwwerken verwijderd worden. De gemeente Gooise Meren heeft laten weten dat na de eigendomsoverdracht van deze gronden door ons aan de gemeente zij ook niet zal overgaan tot legalisatie van illegale steigers in dit gebied. Wij komen graag in contact met degene die dit bouwwerk heeft geplaatst of in gebruik heeft zodat wij u kunnen informeren over deze zaak. Wij gaan er vanuit dat de steigers illegaal zijn, maar u kunt dan alsnog aangeven waarom u denkt dit bouwwerk te kunnen (blijven) gebruiken. Zonder verdere informatie zullen wij in mei 2024 de bouwwerken gaan verwijderen. Wij geven u graag eerst de gelegenheid zich kenbaar te maken als mogelijke rechthebbende zodat wij u kunnen informeren en waar mogelijk rekening kunnen houden met uw belangen.

Wat kunt u doen?

Graag ontvangen wij een e-mail met uw contactgegevens, eventuele documenten over de steiger en een foto van de steiger waar u op reageert. U kunt de mail sturen naar bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl

Zie hieronder de afbeeldingen van de steigers:

Steiger A

Steiger B

Steiger C

Steiger D

Steiger E

Steiger F

Steiger G

Steiger H

Steiger I

Steiger J

Steiger K

Steiger L

Steiger M

Steiger N

Steiger O

Steiger P

Steiger Q

Steiger R

Steiger S

Steiger T

Steiger U

Steiger V

Steiger W

Steiger X

Steiger Y

Steiger Z

Steiger 1

Met vriendelijke groet,

Team De Krijgsman

Snoei-, kap- en plantwerkzaamheden openbare gebieden

Beste Bewoners,

Zoals eerder op de website vermeld heeft Plus Floris Boomverzorging in opdracht van KNSF en de gemeente Gooise Meren een inventarisatie en keuring uitgevoerd de bomen in de het openbare gebied in De Krijgsman.

De conclusie van de keuring is dat het vergrote deel van de bomen goed gekeurd zijn, waarmee de bomen behouden kunnen blijven. Een aantal bomen moet gesnoeid of ingekort worden ten behoeve van de veiligheid. Voor dit plantseizoen is er een herplantplan opgesteld in samenwerking met de Gemeente Gooise Meren. De snoei-, kap- en plantwerkzaamheden zijn reeds gestart en zullen worden afgerond voor 1 april ‘24.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman

Openbare laadpalen Vloto

Beste bewoners van De Krijgsman,

Middels dit bericht willen we jullie graag informeren over het volgende; in samenwerking met Vloto worden er binnenkort 21 laadpalen geïnstalleerd in De Krijgsman! Hiermee willen we voorzien in het huidige tekort en de toekomstige behoefte aan laadpalen in De Krijgsman.

Waarom laadpalen?

Elektrisch rijden wordt steeds populairder, Nederland loopt voorop als het gaat om laadinfrastructuur en De Krijgsman mag niet achterblijven. Om bij te dragen aan een groenere toekomst en om elektrisch rijden te stimuleren, hebben we besloten om laadpalen in onze wijk te introduceren. Op dit moment staan er vier openbare laadpalen in De Krijgsman en twee snelladers op het Kruitpad 16.

Waar komen de laadpalen?

Wij gaan vanaf Q2-2024 starten met de installatie van 21 laadpalen bij openbare parkeerplaatsen verspreid door de wijk. Zie hieronder de kaart met de groene locaties waar deze geplaatst zullen worden (via deze link in hogere resolutie). We hebben ons ingespannen om ervoor te zorgen dat ze strategisch geplaatst zijn, zodat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen. De blauwe locaties zijn beoogde plekken waar in de toekomst eventuele uitbereiding van het aantal laadpalen is voorzien.

Wat zijn de laadtarieven?

De exacte tarieven zullen nog worden vastgesteld, omdat deze mede afhankelijk zijn van de tarieven die de leverancier van de stroom (Vattenfall) hanteert. We willen benadrukken dat we de laadpalen plaatsen om elektrisch rijden juist te motiveren en zullen daarom een concurrerend KWh-tarief hanteren.

Wat betekent dit voor het parkeren in de wijk?

Maak je geen zorgen, dit zal niet ten koste gaan van de normale parkeerplekken. Er zal geen verbod voor niet-elektrische auto’s gelden op de parkeerplaatsen met een laadpaal. Bij de laadpalen zal dus geen verbodsbord worden geplaatst en ook geen kruis in het parkeervak, zoals dat nu het geval is bij de huidige laadpalen. Daarom kunnen ook niet-elektrische auto’s gewoon geparkeerd worden op de parkeerplekken met een laadpalen heeft dit geen invloed op de parkeerdruk. Daarmee dragen deze laadpalen bij aan de kwaliteit van De Krijgsman. Uiteraard is het natuurlijk wel prettig als de laadplekken zo veel mogelijk vrij zijn voor elektrische auto’s. We verzoeken daarom alle bewoners vriendelijk om niet-elektrische auto’s niet op deze specifieke plekken te parkeren, daarmee houden we de capaciteit beschikbaar. We begrijpen dat er uitzonderingen kunnen zijn, maar we willen jullie verzoeken dit tot een minimum te beperken.

We zijn enthousiast over deze stap naar een duurzamere toekomst! Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Team de Krijgsman en Vloto

 

Strooiroute de Krijgsman Muiden

Beste bewoners,

Er lijkt de komende periode vorst aan te komen. De Gemeente Gooise Meren is verantwoordelijk voor het strooien van de ontsluitingswegen. Hieronder een afbeelding met de strooiroute van de Gemeente in de Krijgsman.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Gemeente: https://gooisemeren.nl/parkeren-en-verkeer/strooien-bij-gladheid.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & de Gemeente Gooise Meren