Afvalinzameling Muiden

Beste Bewoners,

Met dit bericht informeren wij u over de afvalinzameling op het project de Krijgsman in Muiden.

De afvalinzameling in de gemeente Gooise Meren wordt verzorgd door de GAD. In overleg met de GAD en Gemeente worden ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor PMD, papier, GFE (Groente-, fruit- & etensresten) en restafval op diverse locaties in de wijk. Wanneer deze nog niet beschikbaar zijn worden er tijdelijke bovengrondse containers geplaatst. Bij oplevering van uw woning ontvangt u van de GAD een brief met informatie over de inzameling, de inzamelingslocaties en krijgt u een druppel waarmee de ondergrondse containers geopend kunnen worden. Als u vragen heeft over de containers kunt u hierover contact opnemen met de GAD via: https://www.gad.nl/mijn-vraag-melding/iets-melden-of-aanvragen/.

Heeft u tuin groter dan 30 vierkante meter dan kunt u een groencontainer aanvragen voor uw GFT (Groente-, fruit- & tuinafval). Deze container kunt u aanvragen via: https://www.gad.nl/mijn-vraag-melding/iets-melden-of-aanvragen/container-aanvragen-inleveren/. De volle groencontainers worden geleegd langs de doorgaande openbare wegen. U kunt uw container plaatsen op het trottoir, een parkeerplaats of in de berm op de dagen dat GAD komt ledigen. Kijk voor de inzameldata op de website: https://inzamelkalender.gad.nl/ of download de app.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & GAD

Werkzaamheden langs de Krijgsmanlaan/Kruitmolen

Beste bewoners,

Vanaf 24 mei 2023 wordt de definitieve inrichting van het openbaar gebied langs woningen f10_oost (Krijgsmanlaan en Kruitmolen) aangebracht(zie oranje gearceerde gebied in de onderstaande afbeelding). De werkzaamheden langs de Krijgsmanlaan en Kruitmolen duren ca 4 weken.

Deze werkzaamheden veroorzaken mogelijk verkeershinder op de Krijgsmanlaan en Kruitmolen. Wij vragen u rekening te houden met werkverkeer langs de weg.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Reimert & Team de Krijgsman

Japanse Duizendknoop

De Krijgsman kleurt weer prachtig groen. Dit geldt ook voor de Japanse Duizendknoop op het terrein. Blijft u dus alert en verwijder deze invasieve exoot consequent als u deze aantreft op uw perceel. Via de volgende link wordt uitgelegd hoe u de plant kunt herkennen: https://bestrijdingduizendknoop.nl/infobladen/infoblad-a-herkenning/

Hieronder de uit te voeren handelingen voor het verwijderen van Japanse Duizendknoop, door onze ecoloog Jaap Groot:

Mocht u de Japanse Duizendknoop in uw tuin tegenkomen, is het van groot belang dat u deze consequent blijft verwijderen.

Verwijderen van de Japanse Duizendknoop:

  1. Spit de plant met wortel en al uit. Zelfs een klein overgebleven stukje kan uitgroeien tot een nieuwe plant. Het is dus heel belangrijk dat u de gehele plant probeert uit te spitten.
  2. Gooi de uitgegraven plant in de GRIJZE container. De Japanse Duizendknoop mag absoluut niet in de groene container worden afgevoerd in verband met verspreiding tijdens het composteringsproces.
  3. Blijf consequent verwijderen. Bij consequent verwijderen zal de plant uiteindelijk verdwijnen.
  4. Meld het aan ons via: bewoners@dekrijgmanmuiden.nl

Asfalteerwerkzaamheden Krijgsmanlaan

Beste bewoners,

Op maandag 22 t/m dinsdag 23 mei 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Krijgsmanlaan. Op maandag 22 mei wordt het asfalt uit de rijbaan gebroken. Op dinsdag 23 mei wordt de nieuwe asfaltverharding aangebracht. De werkzaamheden worden met een gedeeltelijke wegafsluiting per rijbaan uitgevoerd en worden begeleid door verkeersregelaars.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman

UPDATE: Werkzaamheden nabij Kruitpad 13 t/m 6

Beste bewoners,

UPDATE: EEN DEEL VAN DE WERKZAAMHEDEN ZIJN VERTRAAGD EN ZULLEN PLAATSVINDEN VAN 22 MEI TOT UITERLIJK 5 JUNI. 

Vanaf maandag 8 mei 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de kabels & leidingen en riolering rondom de kantoorpanden aan het Kruitpad 14-16 en het KDV. Bij deze werkzaamheden zal het fietspad tijdelijk worden opengebroken en zullen fietsers en voetgangers worden omgeleid. De doorgang van de parkeerplaats naar het KDV zal af en toe kort worden gestremd. De werkzaamheden duren ca 2 weken.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman

Werkzaamheden Speelveld Westbatterijpark

Beste bewoners,

Vanaf maandag 8 mei 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het speelveld in het Westbatterijpark. De werkzaamheden nemen ca 5 werkdagen in beslag. Het speelveld is in deze periode niet toegankelijk.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert

Werkzaamheden nabij Albert Heijn

Beste bewoners,

Vanaf dinsdag 2 mei 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd door PHB Bouw ten behoeve van de bouw Albert Heijn vanaf de asfaltweg ten westen van de rotonde. Door deze werkzaamheden zal de weg tijdelijk worden afgesloten tussen 7.00 en 17.00 en zal het autoverkeer t.b.v. het kinderdagverblijf, de kantoren en de snelladers worden omgeleid via de onderstaande route. De werkzaamheden duren ca 2-3 dagen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & PHB

Vaarroute naar fase 6 de Krijgsman

Beste bewoners,

De watergangen vanaf fase 1 naar fase 6 zijn onlangs uitgediept en gepeild. Vanaf 1 april 2023 kunt u gebruik maken van watergangen. Wij wensen u veel vaarplezier!

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman

Werkzaamheden openbaar gebied Kruitmolen

Beste bewoners,

Vanaf maandag 20 maart 2023 worden de werkzaamheden uitgevoerd aan de laatste stukje openbaargebied aan de westzijde van de Kruitmolen in fase 4. Het betreft het blauw gearceerde gebied op de hieronder afgebeelde kaart. De werkzaamheden kunnen kortstondige hinder van het doorgaande verkeer veroorzaken.

De werkzaamheden worden wanneer nodig begeleid door verkeersbegeleiders. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met school en werkverkeer tussen 7.30-9.00 en 14.00-16.00.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman & Reimert

Werkzaamheden straatwerk Kruitmolen

Beste bewoners,

Vanaf maandag 27 februari 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de inspectieputten in de Kruitmolen. Het betreft het blauw gearceerde gebied op de hieronder afgebeelde kaart. De werkzaamheden kunnen korte, tijdelijke stremming van wegen veroorzaken.

De werkzaamheden worden begeleid door verkeersbegeleiders. Er wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met school en werkverkeer tussen 7.30-9.00 en 14.00-16.00.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman