Meldlocatie De Krijgsman

Beste Bewoners,

Onlangs is er een meldlocatie voor vrachtverkeer opengesteld op het Krijgsman terrein. Deze meldlocatie heeft als primaire functie om het vrachtverkeer ten behoeve van de verschillende bouwprojecten via de juiste route naar de juiste bouwlocatie te wijzen. De meldlocatie kan echter ook worden gebruikt voor vrachtverkeer ten behoeve van bewoners. U kunt bij uw leverancier van bijvoorbeeld van keukens, badkamers en tuinmaterialen en uw verhuizer aangeven zich te melden op de meldlocatie. Om daar geïnformeerd te worden over de best te nemen route naar uw woning.

PARKEERPLAATSEN VOOR KC MUDERKRING TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR

Dit is een bericht namens de Gemeente Gooise Meren.

In goed overleg met de school en bewonersvereniging hebben we besloten om de parkeerplaatsen voor de school voorlopig af te zetten zodat ze niet gebruikt kunnen worden om te parkeren.

Hiermee ontstaat er meer ruimte voor de ingang van de school voor het plaatsen van (bak) fietsen bij het halen en brengen en de weg vrij kan blijven. Hiermee wordt de veiligheid verbeterd.

De situatie zal komende tijd worden gemonitord en met partijen zal worden nagedacht over een definitieve oplossing.

Aanpassing asfalt Kruitmolen/Oude Molen

Beste bewoners,

Op woensdag 30 november 2022 wordt er door infra aannemer Reimert een aanpassing gedaan aan het asfalt op de kruising Oude Molen/Kruitmolen, nabij de school. Het werkgebied is het oranje gearceerde gebied.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de gearceerde gebieden niet toegankelijk. Ook niet voor fiets- en voetgangers verkeer. U kunt op deze dag omrijden via de Waterlinie-Rietpolderlaan (fase 1-2).

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman

Groenvoorzieningen

Beste bewoners,

De aankomende weken wordt de Krijgsman weer een stukje groener gemaakt en worden er ca. 200 bomen geplant op het terrein. Met name in fase 2, 4 en 6.

De planning is dat deze werkzaamheden voor het eind van 2022 gereed zijn.

 

We hopen u hiermede te hebben geïnformeerd.

 

Vind u het leuk om meer te komen weten over de flora en fauna van De Krijgsman Muiden, bekijk onze brochure

 

🎄Kerstbomen te koop 🎄

Bestellen: vanaf nu bij LING!, Waterlinie 48
Wanneer:7 december vanaf 17 uur, uitzoeken en ophalen buiten op het terrein van informatiehuis (Kruitpad 14 Muiden)
Sfeer: gluhwein, vuurtje en foodcar
Goede doel: Daan Theeuwes Centrum, Adaptive CrossFit voor revalidanten

Werkzaamheden openbare inrichting Kruitmolen

Beste bewoners,

Vanaf 27 juni 2022 start Reimert met de inrichting van het openbaargebied aan de Kruitmolen. Het eerste werkgebied is het oranje gearceerde gebied. Hier starten de werkzaamheden vanaf 27 juni 2022. Het tweede werkgebied is het blauw en het oranje gearceerde gebied. Hier starten de werkzaamheden vanaf 18 juli 2022 (start schoolvakantie). Zowel het oranje als het blauwe gebied worden 29 augustus 2022 (begin nieuwe schooljaar) opengesteld.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de gearceerde gebieden niet toegankelijk. Ook niet voor fiets- en voetgangers verkeer. U kunt in deze periode gebruik maken van de in de onderstaande afbeelding  weergeven routes. De rode omleidingsroutes: uitsluitend voor autoverkeer naar het Bolwerk Noord en Voorlader, Schietkatoen & Kardoes. De gele routes: voor fiets- voetganger verkeer.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman

 

Omleiding Krijgsmanlaan

Beste bewoners,

Vanaf maandag 13 juni voert infra aannemer Reimert werkzaamheden uit aan de Krijgsmanlaan. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van riolering  en het herstellen van de weg van fase 10_oost, ten oosten van de rotonde.

Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden wordt het autoverkeer omgeleid, zie afbeelding. De Krijgsmanlaan as vrijdag 17 juni weer open voor gebruik.

Wij danken u voor uw medewerking.

 

 

Donkerbrug Muidertrekvaart vanaf de zomervakantie weer in gebruik

De Donkerbrug over de Muidertrekvaart wordt gerepareerd. Waarschijnlijk kan de brug vóór de zomervakantie weer gebruikt worden.

Sinds juli vorig jaar is de fiets- en loopbrug, de Donkerbrug, over de Muidertrekvaart afgesloten omdat de brug niet meer dicht kon. De brug is onderzocht, en het blijkt dat een onderdeel van de brug, het landhoofd, een klein beetje is verschoven. Daarna zijn er nieuwe metingen gedaan, waaruit blijkt dat de brug niet verder verschuift. Daarom kan de brug nu weer worden gemaakt. Het korte deel dat bevestigd is aan de wal wordt er op maandag 30 mei 2022 uitgetild. Daarna wordt deze in de fabriek korter gemaakt en weer teruggeplaatst. Waarschijnlijk kan de brug vóór de zomervakantie weer worden gebruikt.

Start vaarseizoen 2022!

Beste bewoners van De Krijgsman,

Vanaf 1 april begint het vaarseizoen weer! Dit betekent dat alle bruggen en sluizen weer functioneel zijn en u volop de wateren in en rondom Muiden kunt verkennen.

De opengestelde watergangen in de Krijgsman zijn op dit moment nog dezelfde als in 2021. Vanaf de zomer 2022 verwachten wij meer watergangen open te kunnen stellen. Onder andere ten noorden van de Productieloodsen en om het Bolwerk Noord in fase 4, en de watergangen in De Eilanden Oost in fase 6. Wanneer de datum van deze openstelling bekend is houden wij u op de hoogte via deze website.

Hieronder nog aantal aandachtspunten betreft vaarrecreatie in- en om de Krijgsman uit het bericht van vorig jaar:

Varen in De Krijgsman

Een deel van de watergangen in De Krijgsman is inmiddels opengesteld om in te varen. Gedurende de realisatie van het project zal het aantal bereikbare watergangen toenemen. De watergangen die niet toegankelijk zijn, zijn afgezet met een bollenlijn. Wij dringen er op aan deze afzettingen te respecteren.

Sommige vaargangen die nu opengesteld zijn worden in de toekomst 1-richtingsvaarweg omdat deze watergangen een beperkte doorvaartbreedte hebben. Wij verzoeken u dan ook om tijdens het passeren van andere boten daar extra voorzichtigheid te betrachten.

De maximumsnelheid in De Krijgsman is 5 km/u. De maximale doorvaarthoogte onder de (tijdelijke) bruggen is 1,4 meter en de maximale diepgang is 90 cm.

Een deel van de opengestelde watergangen leidt langs bouwterrein, het is niet toegestaan hier aan de oevers aan te leggen.

Het varen is op eigen risico. Indien u schade heeft veroorzaakt aan eigendommen van de Krijgsman of gemeente dan verzoeken wij u om dat aan ons te melden.

Sluis

Om op de Muidertrekvaart en de Vecht te komen dient u De Krijgsman-sluis te passeren; het water in de trekvaart staat namelijk hoger dan in De Krijgsman. Deze sluis overbrugt een waterpeilverschil van circa 90 cm.

Het is een zelfbedieningsluis die werkt met behulp van een aantal knoppen. Hieronder ziet u het instructiebord dat aan beide kant van de sluis is geplaatst. U kunt de sluis dagelijks van 8.00 uur tot 22.00 uur gebruiken. Lees deze instructie goed door wanneer u van de sluis gebruik wit maken.

De noodknop

LET OP: op elk bedieningspaneel zit een grote rode noodstop knop. Deze knop moet u alleen indrukken in geval van een noodsituatie. Zodra u deze knop indrukt stopt de sluis met schutten en gaat naar een stabiele veilige situatie.

Deze noodsituatie is door uzelf ook weer te resetten door aan de noodknop te draaien en de reset knop in te drukken.

Meldingsknop

Het starten van het schutproces in de sluis zet u zelf in werking door op de knop ‘Melding’ in de sluis te drukken. Op dat moment zullen de deuren (na een signaal) sluiten. Druk pas op de meldingsknop nadat  de sluis gevuld is met wachtende schepen.

Storingen

Als er zich een storing voordoet in de sluis dan brandt de rode lamp op de bedieningskast. De storingen worden automatisch doorgestuurd naar de beheerder.

Mocht u in de sluis een storing willen melden dan kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer: 035 – 207 09 97

Vragen

Wij wensen u allen een veilige en gezellige vaart. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u deze altijd sturen naar: bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl

Opening School 12 januari