Werkzaamheden openbare inrichting Kruitmolen

Beste bewoners,

Vanaf 27 juni 2022 start Reimert met de inrichting van het openbaargebied aan de Kruitmolen. Het eerste werkgebied is het oranje gearceerde gebied. Hier starten de werkzaamheden vanaf 27 juni 2022. Het tweede werkgebied is het blauw en het oranje gearceerde gebied. Hier starten de werkzaamheden vanaf 18 juli 2022 (start schoolvakantie). Zowel het oranje als het blauwe gebied worden 29 augustus 2022 (begin nieuwe schooljaar) opengesteld.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de gearceerde gebieden niet toegankelijk. Ook niet voor fiets- en voetgangers verkeer. U kunt in deze periode gebruik maken van de in de onderstaande afbeelding  weergeven routes. De rode omleidingsroutes: uitsluitend voor autoverkeer naar het Bolwerk Noord en Voorlader, Schietkatoen & Kardoes. De gele routes: voor fiets- voetganger verkeer.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman

 

Omleiding Krijgsmanlaan

Beste bewoners,

Vanaf maandag 13 juni voert infra aannemer Reimert werkzaamheden uit aan de Krijgsmanlaan. De werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van riolering  en het herstellen van de weg van fase 10_oost, ten oosten van de rotonde.

Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden wordt het autoverkeer omgeleid, zie afbeelding. De Krijgsmanlaan as vrijdag 17 juni weer open voor gebruik.

Wij danken u voor uw medewerking.

 

 

Donkerbrug Muidertrekvaart vanaf de zomervakantie weer in gebruik

De Donkerbrug over de Muidertrekvaart wordt gerepareerd. Waarschijnlijk kan de brug vóór de zomervakantie weer gebruikt worden.

Sinds juli vorig jaar is de fiets- en loopbrug, de Donkerbrug, over de Muidertrekvaart afgesloten omdat de brug niet meer dicht kon. De brug is onderzocht, en het blijkt dat een onderdeel van de brug, het landhoofd, een klein beetje is verschoven. Daarna zijn er nieuwe metingen gedaan, waaruit blijkt dat de brug niet verder verschuift. Daarom kan de brug nu weer worden gemaakt. Het korte deel dat bevestigd is aan de wal wordt er op maandag 30 mei 2022 uitgetild. Daarna wordt deze in de fabriek korter gemaakt en weer teruggeplaatst. Waarschijnlijk kan de brug vóór de zomervakantie weer worden gebruikt.

Start vaarseizoen 2022!

Beste bewoners van De Krijgsman,

Vanaf 1 april begint het vaarseizoen weer! Dit betekent dat alle bruggen en sluizen weer functioneel zijn en u volop de wateren in en rondom Muiden kunt verkennen.

De opengestelde watergangen in de Krijgsman zijn op dit moment nog dezelfde als in 2021. Vanaf de zomer 2022 verwachten wij meer watergangen open te kunnen stellen. Onder andere ten noorden van de Productieloodsen en om het Bolwerk Noord in fase 4, en de watergangen in De Eilanden Oost in fase 6. Wanneer de datum van deze openstelling bekend is houden wij u op de hoogte via deze website.

Hieronder nog aantal aandachtspunten betreft vaarrecreatie in- en om de Krijgsman uit het bericht van vorig jaar:

Varen in De Krijgsman

Een deel van de watergangen in De Krijgsman is inmiddels opengesteld om in te varen. Gedurende de realisatie van het project zal het aantal bereikbare watergangen toenemen. De watergangen die niet toegankelijk zijn, zijn afgezet met een bollenlijn. Wij dringen er op aan deze afzettingen te respecteren.

Sommige vaargangen die nu opengesteld zijn worden in de toekomst 1-richtingsvaarweg omdat deze watergangen een beperkte doorvaartbreedte hebben. Wij verzoeken u dan ook om tijdens het passeren van andere boten daar extra voorzichtigheid te betrachten.

De maximumsnelheid in De Krijgsman is 5 km/u. De maximale doorvaarthoogte onder de (tijdelijke) bruggen is 1,4 meter en de maximale diepgang is 90 cm.

Een deel van de opengestelde watergangen leidt langs bouwterrein, het is niet toegestaan hier aan de oevers aan te leggen.

Het varen is op eigen risico. Indien u schade heeft veroorzaakt aan eigendommen van de Krijgsman of gemeente dan verzoeken wij u om dat aan ons te melden.

Sluis

Om op de Muidertrekvaart en de Vecht te komen dient u De Krijgsman-sluis te passeren; het water in de trekvaart staat namelijk hoger dan in De Krijgsman. Deze sluis overbrugt een waterpeilverschil van circa 90 cm.

Het is een zelfbedieningsluis die werkt met behulp van een aantal knoppen. Hieronder ziet u het instructiebord dat aan beide kant van de sluis is geplaatst. U kunt de sluis dagelijks van 8.00 uur tot 22.00 uur gebruiken. Lees deze instructie goed door wanneer u van de sluis gebruik wit maken.

De noodknop

LET OP: op elk bedieningspaneel zit een grote rode noodstop knop. Deze knop moet u alleen indrukken in geval van een noodsituatie. Zodra u deze knop indrukt stopt de sluis met schutten en gaat naar een stabiele veilige situatie.

Deze noodsituatie is door uzelf ook weer te resetten door aan de noodknop te draaien en de reset knop in te drukken.

Meldingsknop

Het starten van het schutproces in de sluis zet u zelf in werking door op de knop ‘Melding’ in de sluis te drukken. Op dat moment zullen de deuren (na een signaal) sluiten. Druk pas op de meldingsknop nadat  de sluis gevuld is met wachtende schepen.

Storingen

Als er zich een storing voordoet in de sluis dan brandt de rode lamp op de bedieningskast. De storingen worden automatisch doorgestuurd naar de beheerder.

Mocht u in de sluis een storing willen melden dan kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer: 035 – 207 09 97

Vragen

Wij wensen u allen een veilige en gezellige vaart. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u deze altijd sturen naar: bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl

Opening School 12 januari

Langzaam verkeerontsluitingen

Beste bewoners,

In dit bericht vindt u informatie betreft de fiets- en voetgangers ontsluitingen van de Krijgsman terrein naar de omgeving. In de onderstaande afbeelding zijn de huidige fietsroutes aangeduid.

Toelichting langzaam verkeerroutes

De langzaam verkeerontsluiting vanuit de wijk vindt op dit moment plaats via de oostzijde van het terrein – door de wijk Muiden Noordwest – en via het Jan Kerstenpad langs de dijk. Het Kruitpad is sinds deze week ook weer toegankelijk tot en met de Brediusburg, via de Prinses Irenestraat.

Status defect ‘De Donkerbrug’

De fiets-/voetgangersbrug ‘de Donkerbrug’ is, zoals reeds door gemeente gemeld, sinds 22 juli 2021 door technische problemen afgesloten voor verkeer. Het onderzoek naar de oorzaak en de oplossing van dit probleem is in volle gang. Zo gauw wij van de gemeente informatie hebben wanneer deze brug weer gebruikt kan worden informeren wij u daarover.

 ‘Van Cuijkbrug’ alleen voor auto’s

We zien dat veel fietsers en voetgangers ‘Van Cuijkbrug’, ten zuiden van de rotonde gebruiken. Dit levert gevaarlijke situaties op. Deze brug is verboden voor fiets- en voetgangers! Voor uw eigen veiligheid en dat van andere weggebruikers vragen wij u om dit niet meer te doen en gebruik te maken van de hiervoor aangeduide langzaam verkeersroutes.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Westbatterijpark

Vlakbij de Westbatterij aan de rand van de nieuwe woonwijk De Krijgsman komt het Westbatterijpark. Het gebied is ongeveer 2 ha groot (zo groot als 3 voetbalvelden). Verschillende paden leiden naar het park en zoveel mogelijk bestaande bomen blijven behouden. Langs het water komt een wandelboulevard met houten zitelementen en een jeu de boules plek. Aan de zuidzijde een veld om te voetballen of basketballen en ruimte om te klimmen en klauteren. Een markante brug doorkruist het park in de richting van de Westbatterij die ook toegang geeft naar een grasveld en de skatebaan. Met een trekpontje over het water is de skatebaan ook bereikbaar. Aan de noordzijde is ruimte voor een gezamenlijke tuin. Het park is autovrij en is niet bereikbaar voor bootjes vanuit De Krijgsman.

Klik op deze link om het filmpje te bekijken over de aanleg van het Westbatterijpark.

 

 

Ongeval

Beste Bewoner van de Krijgsman,

 

Vanmorgen heeft er helaas een verkeersongeval plaatsgevonden op de hoek van de Stelling en de Cornelis Kraijenhoffstraat.

Hierbij zijn een verreiker en een kind met elkaar in botsing gekomen. Het slachtoffer is voor verdere behandeling meegenomen naar het ziekenhuis.

 

Dit incident heeft ons allen erg aangegrepen. Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek zijn er per direct extra maatregelen getroffen om de veiligheid verder te waarborgen.

Zo vinden er tot negen uur en na circa twee uur (op woensdagen na 12 uur) geen toe- en afvoer van materialen voor de nieuwbouw van de Nieuwezijds meer plaats en wordt er een verkeersregelaar ingezet.

 

Dura Vermeer Bouw Midden West

Vanaf 3-11 Kruitpad deels weer opengesteld

Beste bewoners,

Vanaf 3 november 12.00 uur wordt het Kruitpad deels weer opengesteld voor fietsers. Het gaat hierbij om het gedeelte vanaf Muiden tot en met de fietsbrug (het roze gearceerde gedeelte op onderstaande tekening). De rest van het Kruitpad blijft nog afgesloten.

Afsluiting Rietpolderlaan 08 september

Beste Bewoners,

Op 8 september wordt er ten hoogte van de Rietpolderlaan 12 een drempel geplaatst. Hierdoor is het doorgaand verkeer via de Rietpolderlaan tussen de Waterlinie en W. Oudshoornstraat tussen 09.00 en 15.00 uur gestremd (blauw op onderstaand kaartje). Ontsluiting vindt plaats via de Waadse poldergracht en de W. Oudshoornstraat (aangegeven in rood op het kaartje).

Alvast bedankt voor uw begrip.