Afvalinzameling op De Krijgsman

Op De Krijgsman verzorgt de GAD (Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst) voor de gemeente Gooise Meren de inzameling van huishoudelijk afval. Het afval wordt ingezameld in 4 fracties:

  • Plastic-blik-drinkverpakkingen.
  • Papier.
  • Groen.
  • Restafval.

De GAD informeert u via een brief waar en hoe u uw afval aan kunt bieden, in kliko’s of in ondergrondse containers bij u in de buurt. Bewoners van de appartementen worden door de bouwaannemer ingelicht over de afvalinzameling.

U kunt gratis de GAD-app op uw telefoon of tablet downloaden, via de app kunt u zien in welke fractie uw afval behoort, op welke dagen de kliko’s worden geleegd en op welke locaties u uw afval aan kunt bieden.

Aanvullend op de app heeft de GAD op de Krijgsman een glas-inzamellocatie beschikbaar gesteld. Deze bevindt zich ten westen van de rotonde, op de parkeerplaats naast het infohuis. Zie onderstaande afbeelding.

Met regelmaat constateren wij dat naast de ondergrondse containers grote stukken karton zijn gedeponeerd. Wij verzoeken u vriendelijk om grote hoeveelheden karton, van bijvoorbeeld een meubelverpakking, zelf naar de stort te brengen en geringe hoeveelheden klein te maken zodat deze in de daarvoor bestemde ondergrondse container gedeponeerd kan worden. Voor grote hoeveelheden karton kunt u terecht op de stortlocatie aan de Nijverheidslaan 1c, in Weesp.

In de afbeelding hieronder ziet u een overzicht van de ondergrondse container locaties. De rode locaties zijn al in gebruik, de gele locaties volgen later.

 

Meer informatie over afvalinzameling vindt u op www.gad.nl