Baggerwerkzaamheden verbindingsloot Kleine-Grote Wiel

Beste bewoners,

Op vrijdag 26 april t/m vrijdag 3 mei 2024 worden er baggerwerkzaamheden uitgevoerd aan de watergang tussen het grote- en kleine wiel, zie rood gearceerde locatie in de onderstaande afbeelding. De werkzaamheden bestaan uit het opduwen, opladen en vervoeren van de bagger- en slootvuil. De vrachtauto vervoert de bagger via de hieronder aangegeven route naar het baggerdepot in 3-5 ritten per dag.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman

Asfalteerwerkzaamheden Grote Lijster

Beste bewoners,

Op maandag 22 t/m woensdag 24 mei 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd op de kruising van de Grote Lijster – Vleermuis. Op maandag 22 mei wordt het asfalt uit de rijbaan gebroken. Op dinsdag 23 & woensdag 24 mei wordt de nieuwe asfaltverharding aangebracht. Tijdens de asfalteerwerkzaamheden is kruising vanaf maandag 7.00 tot woensdag 16.00 niet bereikbaar voor autoverkeer. Het autoverkeer wordt omgeleid via de westzijde van de Grote Lijster. Autoverkeer t.b.v. de woningen Grote Lijster 2, 4, 6, 8, 10, 12 kan parkeren langs de weg bij de Vleermuis. Fietsverkeer langs de kruising wordt gevraagd af te stappen.

Op dinsdag 23 mei wordt tevens de zuidelijke route naar fase 7 van asfalt voorzien. Tijdens deze werkzaamheden wordt het bouwverkeer omgeleid via het Smalspoorpad. De bouwers van fase 7 is gevraagd op deze dag geen transport te plannen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert

Drempels fase 6

Beste bewoners van fase 6,

Vanaf woensdag 15 februari 2023 wordt er aan de (kussen)drempels in de Grote Lijster en IJsvogel gewerkt. De drempels die al zijn geplaatst worden aangepast en de resterende drempels worden aangebracht. De werkzaamheden duren naar verwachting 1,5 week.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gelden mogelijke omleidingen. Zie onderstaande afbeelding. Uitvoerend aannemer Reimert zal u dagelijks deze omleiding wijzen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman & Reimert

Inrichting openbaar gebied de Grote Lijster

Beste bewoners van de Grote Lijster,

Vanaf donderdag 3 november 2022 wordt er gestart met de werkzaamheden ten behoeve van het afronden van het openbaargebied.

Het eerste werkgebied is het oranje gearceerde gebied. Deze werkzaamheden bestaan uit het ontgraven van de watergang en haven. Tijdens de uitvoering is het blauwe gebied tussen 7.00 en 16.00 niet toegankelijk voor verkeer. De werkzaamheden worden vanaf 3 november t/m 8 november uitgevoerd.

Het tweede werkgebied is het blauw gearceerde gebied. Deze werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de verharding en het aanbrengen van definitieve inrichting en worden vanaf 14 november t/m 30 november uitgevoerd. Daarna zal de weg weer open zijn voor alle verkeer.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het gearceerde gebied niet toegankelijk. Ook niet voor fiets- en voetgangers verkeer (met de bewoners van de Grote Lijster 2, 4, 6, 8, 10 en 12 zijn afspraken gemaakt betreft toegankelijkheid). U kunt in deze periode gebruik maken van de in de onderstaande afbeelding weergeven routes. De rode omleidingsroutes: uitsluitend voor autoverkeer. De gele route: voor fiets- voetganger verkeer.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman

Omleiding verkeer Grote Lijster

Beste bewoners van de Grote Lijster,

Ten behoeve van hijswerkzaamheden aan de Grote Lijster 7 door PHB melden wij u de volgende wegafsluiting:

In verband met de veiligheid van de bouwwerkzaamheden is het noodzakelijk dat we op 4+5+6 mei de weg afsluiten ter hoogte van Grote Lijster 7.
Het in- en uitrijdend woonverkeer kan die dagen gebruikmaken van de andere/westelijke straatingang.

Hieronder de brief die u van de bouwer zult ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

Team De Krijgsman

Realisatie van de Eilanden Oost, het Bolwerk en de Kanaalhoven van start

Het is zover! We zijn begonnen met de realisatie van het Bolwerk en de Eilanden Oost. Vanaf week 49 start ook de realisatie van de Kanaalhoven. De heiwerkzaamheden in deze woongebieden worden uitgevoerd door Ufkes, PHB en Dura Vermeer. Op de kaart hieronder zijn de locaties van de woongebieden weergegeven:

De Eilanden Oost / Barn style houses door PHB
De blauwe lijn geeft het gebied aan waar PHB de heiwerkzaamheden voor de Eilanden Oost uitvoert vanaf week 47.

Het Bolwerk door Ufkes
De groene lijn geeft het gebied aan waar Ufkes de heiwerkzaamheden voor het Bolwerk uitvoert vanaf week 47.

De Kanaalhoven & het Kruitpad door Dura Vermeer
De gele lijn geeft het gebied aan waar Dura Vermeer de heiwerkzaamheden uitvoert voor de eerste fase van de Kanaalhoven en het Kruitpad vanaf week 49.

Hoewel we alles in het werk stellen om de overlast van de bouwwerkzaamheden voor de omgeving tot een minimum te beperken, zorgt het heien toch voor enige overlast. We danken u alvast voor uw begrip en kijken uit naar een mooi eindresultaat!