Inrichting openbaar gebied de Grote Lijster

Beste bewoners van de Grote Lijster,

Vanaf donderdag 3 november 2022 wordt er gestart met de werkzaamheden ten behoeve van het afronden van het openbaargebied.

Het eerste werkgebied is het oranje gearceerde gebied. Deze werkzaamheden bestaan uit het ontgraven van de watergang en haven. Tijdens de uitvoering is het blauwe gebied tussen 7.00 en 16.00 niet toegankelijk voor verkeer. De werkzaamheden worden vanaf 3 november t/m 8 november uitgevoerd.

Het tweede werkgebied is het blauw gearceerde gebied. Deze werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de verharding en het aanbrengen van definitieve inrichting en worden vanaf 14 november t/m 30 november uitgevoerd. Daarna zal de weg weer open zijn voor alle verkeer.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het gearceerde gebied niet toegankelijk. Ook niet voor fiets- en voetgangers verkeer (met de bewoners van de Grote Lijster 2, 4, 6, 8, 10 en 12 zijn afspraken gemaakt betreft toegankelijkheid). U kunt in deze periode gebruik maken van de in de onderstaande afbeelding weergeven routes. De rode omleidingsroutes: uitsluitend voor autoverkeer. De gele route: voor fiets- voetganger verkeer.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman

Omleiding verkeer Grote Lijster

Beste bewoners van de Grote Lijster,

Ten behoeve van hijswerkzaamheden aan de Grote Lijster 7 door PHB melden wij u de volgende wegafsluiting:

In verband met de veiligheid van de bouwwerkzaamheden is het noodzakelijk dat we op 4+5+6 mei de weg afsluiten ter hoogte van Grote Lijster 7.
Het in- en uitrijdend woonverkeer kan die dagen gebruikmaken van de andere/westelijke straatingang.

Hieronder de brief die u van de bouwer zult ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

Team De Krijgsman

Realisatie van de Eilanden Oost, het Bolwerk en de Kanaalhoven van start

Het is zover! We zijn begonnen met de realisatie van het Bolwerk en de Eilanden Oost. Vanaf week 49 start ook de realisatie van de Kanaalhoven. De heiwerkzaamheden in deze woongebieden worden uitgevoerd door Ufkes, PHB en Dura Vermeer. Op de kaart hieronder zijn de locaties van de woongebieden weergegeven:

De Eilanden Oost / Barn style houses door PHB
De blauwe lijn geeft het gebied aan waar PHB de heiwerkzaamheden voor de Eilanden Oost uitvoert vanaf week 47.

Het Bolwerk door Ufkes
De groene lijn geeft het gebied aan waar Ufkes de heiwerkzaamheden voor het Bolwerk uitvoert vanaf week 47.

De Kanaalhoven & het Kruitpad door Dura Vermeer
De gele lijn geeft het gebied aan waar Dura Vermeer de heiwerkzaamheden uitvoert voor de eerste fase van de Kanaalhoven en het Kruitpad vanaf week 49.

Hoewel we alles in het werk stellen om de overlast van de bouwwerkzaamheden voor de omgeving tot een minimum te beperken, zorgt het heien toch voor enige overlast. We danken u alvast voor uw begrip en kijken uit naar een mooi eindresultaat!