Bomenkap en zand ophogen ten behoeve van project Boerenhof

Ter voorbereiding van het project Boerenhof zullen vanaf deze week de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  1. Kap van de populieren langs de oostrand

In verband met de toekomstige bebouwing van de woningen is het helaas niet mogelijk om deze populieren te behouden. Ook de populieren op het ‘eilandje’ aan de noordzijde liggen kritisch en naar verwachting worden deze ook in een later stadium gekapt. Voor de goede orde willen wij vermelden dat deze bomen niet onderdeel zijn van de Groen-1 en Groen-2 bestemming. Alsnog hebben wij getracht deze bomen onderdeel te laten zijn van het project maar dit is niet haalbaar gebleken. De bomen komen kort op de woningen te staan.

  1. Ophogen met zand

Ten behoeve van het maken van een weg en riolering zal zand c.q. bigbags met zand geplaatst worden langs de oostrand langs de beschoeiing. Zodra door de voorbelasting de gewenste zetting is bereikt, zal het zand weer verwijderd worden en zal eventueel de beschoeiing worden hersteld.

Het project Boerenhof bestaat uit 16 appartementen aan de noordrand en circa 19 woningen verdeeld over het terrein. Naar verwachting start de verkoop van de appartementen in kwartaal 1 van 2021.