Aanvullende fietsroute Muiden Noordwest

Naast de huidige fietsroute (blauwe lijn), wordt (op verzoek van vele bewoners) een alternatieve, tijdelijke fietsroute naar Muiden Noordwest ingericht (gele lijn).
Deze route is vanaf dinsdag 3 november 16:00 open voor fiets- en voetverkeer. Deze route blijft liggen tot het moment waarop de definitieve aansluiting langs Fortzicht gereed is.