Werkzaamheden Liander Rietpolderlaan/Westbatterijlaan

Beste bewoners,

Dit is een bericht over werkzaamheden van Liander, in samenwerking met de Gemeente Gooise Meren.

Binnenkort worden er werkzaamheden uitgevoerd in opdracht van Liander aan het elektranet in fase 1, met name aan de Rietpolderlaan en Westbatterijlaan. Deze werkzaamheden zijn van belang om te voldoen aan de behoefte van elektra in de wijk. U heeft hierover een brief ontvangen van Liander. Via deze link is de brief te lezen die Liander naar de omwonenden heeft verstuurd. Voor vragen over de werkzaamheden verwijzen wij u naar Liander: Klantenservice op 088 – 542 64 44.

De werkzaamheden bestaan uit:

  1. Het uitvoeren van een boring vanaf de kruising Muyderban/Rietpolderlaan naar het Eerste Kringpad op 18 t/m 20 maart ’24, zie oranje gearceerde gebieden. Voor deze werkzaamheden worden de oranje delen tijdelijk afgesloten en gelden de aangegeven omleidingen. De parkeerhoven van blok 5 & 6 blijven bereikbaar. De bewoners van Westbatterijlaan 9, 11, 13 & 15 worden door de booraannemer – Van Gelder – persoonlijk benaderd over de verwachte hinder.
  2. Het aanleggen van de elektra kabels vanaf 25 maart t/m 19 april ’24 in het met paars aangegeven werktracé. Hierbij worden obstructies van toegangswegen (Muyderban en parkeerhof blok 5) tijdig gecommuniceerd door de uitvoerende aannemer – Van Gelder – en zo snel mogelijk toegankelijk gemaakt.
  3. Na het verwijderen van de steigers van de Dijkvilla’s medio mei ’24 worden de resterende kabels aangebracht in het tracé langs de Westbatterijlaan, zie oranje aangegeven werktracé. Deze werkzaamheden zullen geen afsluitingen van wegen veroorzaken.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Team de Krijgsman en Gemeente Gooise Meren