Inrichting openbaar gebied de Grote Lijster

Beste bewoners van de Grote Lijster,

Vanaf donderdag 3 november 2022 wordt er gestart met de werkzaamheden ten behoeve van het afronden van het openbaargebied.

Het eerste werkgebied is het oranje gearceerde gebied. Deze werkzaamheden bestaan uit het ontgraven van de watergang en haven. Tijdens de uitvoering is het blauwe gebied tussen 7.00 en 16.00 niet toegankelijk voor verkeer. De werkzaamheden worden vanaf 3 november t/m 8 november uitgevoerd.

Het tweede werkgebied is het blauw gearceerde gebied. Deze werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de verharding en het aanbrengen van definitieve inrichting en worden vanaf 14 november t/m 30 november uitgevoerd. Daarna zal de weg weer open zijn voor alle verkeer.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het gearceerde gebied niet toegankelijk. Ook niet voor fiets- en voetgangers verkeer (met de bewoners van de Grote Lijster 2, 4, 6, 8, 10 en 12 zijn afspraken gemaakt betreft toegankelijkheid). U kunt in deze periode gebruik maken van de in de onderstaande afbeelding weergeven routes. De rode omleidingsroutes: uitsluitend voor autoverkeer. De gele route: voor fiets- voetganger verkeer.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman