Baggerwerkzaamheden verbindingsloot Kleine-Grote Wiel

Beste bewoners,

Op vrijdag 26 april t/m vrijdag 3 mei 2024 worden er baggerwerkzaamheden uitgevoerd aan de watergang tussen het grote- en kleine wiel, zie rood gearceerde locatie in de onderstaande afbeelding. De werkzaamheden bestaan uit het opduwen, opladen en vervoeren van de bagger- en slootvuil. De vrachtauto vervoert de bagger via de hieronder aangegeven route naar het baggerdepot in 3-5 ritten per dag.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman