Aanvullende fietsroute Muiden Noordwest

Naast de huidige fietsroute (blauwe lijn), wordt (op verzoek van vele bewoners) een alternatieve, tijdelijke fietsroute naar Muiden Noordwest ingericht (gele lijn).
Deze route is vanaf dinsdag 3 november 16:00 open voor fiets- en voetverkeer. Deze route blijft liggen tot het moment waarop de definitieve aansluiting langs Fortzicht gereed is.

Tijdelijke bakken voor huishoudelijk restafval

De toekomstige ondergrondse huisvuilinzameling (aangegeven met de rode pijl) kan voorlopig niet in gebruik worden genomen. Daarom hebben we met de Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst (GAD) afgesproken dat we twee tijdelijke containers plaatsen (plek aangegeven met de gele pijl). We plaatsen de containers voor aankomend weekend. De bakken worden wekelijks op maandag en donderdag geleegd.

Let op: de containers zijn ALLEEN geschikt voor de inzameling van huishoudelijk restafval. Het is niet toegestaan ander afval in de containers te werpen of erbij te plaatsen. Hierop zal gecontroleerd én gehandhaafd worden. (Ver)bouwafval dient u naar de stortplaats in Weesp te brengen.

Update fietsroutes

Vanaf vrijdag 23 oktober geldt een nieuwe fietsroute. De verandering is op het kaartje hieronder weergegeven. De gele lijn betreft de nieuwe fietsroute die wordt opengesteld op vrijdag 23 oktober om 9:00 uur. De rode lijn geeft de oude fietsroute aan die per maandag 26 oktober vervalt. De paarse lijn betreft de fietsroute richting P+R en het centrum van oud Muiden.

Opslag bouwmateriaal en bouwafval op openbaar terrein

Inmiddels worden steeds meer woningen, en ook de straten in fase 2 opgeleverd. Er wordt bij de bewoners druk gebouwd door veel verschillende onderaannemers, en ook verhuizingen zorgen voor veel drukte in de nieuwe straten. Hoewel we begrip hebben voor het feit dat er in deze fase veel materiaal, materieel en afval aan- en afgevoerd moet worden, willen we alle bewoners met klem verzoeken om geen spullen (nieuw of oud), op te slaan op de openbare weg, en om ook uw onderaannemers hiervan bewust te maken. Het dichtstbijzijnde afvalbrengpunt bevindt zich op de Nijverheidslaan 1C in Weesp.

Daarnaast willen we u ook vragen om niet op de stoepen te parkeren. Op deze manier kunnen we overlast voor alle bewoners zo veel mogelijk beperken en houden we de nieuwe straten netjes.

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

 

 

 

 

Update Ontsluiting woonverkeer fase 1 via bypass Havenweg – Rietpolderlaan

Vanaf de Havenweg naar de Rietpolderlaan zou voor al het woonverkeer een bypass worden aangelegd met stelconplaten. Deze zou op maandag 27 januari 2020 in gebruik worden genomen, en dit zou voor een periode van twee maanden het geval zijn in verband met de bouw van brug 2.

In verband met de voorspoedige voortgang van deze werkzaamheden is deze omleiding echter al in de loop van de dag gereed gekomen en kan dus al versneld in gebruik worden genomen.

 

Update bouwweg voor bouwverkeer – noordzijde Fase 1

Namens het team van de Krijgsman wensen wij u een voorspoedig 2020. Wij hopen dat u goed heeft kunnen genieten van de feestdagen.

In november hebben wij u reeds gemeld dat in 2020 wordt gestart met het bouwrijpmaken van de noordzijde van de wijk. Dit De bouwweg is ondertussen aangelegd en in gebruik genomen. Daar waar de bouwweg het fietspad kruist zijn verkeersremmende maatregelen getroffen.

 

Start bouw boothuizen Thuis in Bouwen

Er wordt gestart met de bouw van de boothuizen door Thuis in Bouwen. De planning is dat de Boothuizen december 2020 worden opgeleverd. Mocht u vragen hebben over de bouw of ervaart u overlast, dan kunt u Erik Verspuij, de uitvoerder van Thuis in Bouwen, benaderen via het volgende e-mailadres: e.verspuij@thuisinbouwen.nl. Wij blijven u informeren over de voortgang van de bouw.

 

Bouwweg voor bouwverkeer – noordzijde Fase 1

In 2020 wordt gestart met het bouwrijpmaken van de noordzijde van de wijk. Dit betekent dat wij vooraf een bouwweg aan moeten leggen ten behoeve van de bereikbaarheid van ons bouwverkeer. Daar waar de bouwweg het fietspad kruist treffen wij verkeersremmende maatregelen.

Vanaf maandag 6 januari verwachten wij dat deze bouwweg is aangelegd en in gebruik zal worden genomen.