Plaatsing tijdelijke drempels Rietpolderlaan

Deze week worden, ter verbetering van de verkeersveiligheid, de twee tijdelijke drempels aangebracht in de Rietpolderlaan. De tijdelijke drempels worden direct ten oosten van de beide aansluitingen van de Kromme Wae aangebracht. De maatregel is met de gemeente en bewonersverenging besproken.

Door onvoorziene omstandigheden is de uitvoering die gepland stond op 18 november niet doorgegaan. Aangezien we afhankelijk zijn van het weer (het moet droog zijn), is het niet mogelijk om een nieuwe, exacte dag te communiceren. Het verkeer zal echter minimale overlast van de werkzaamheden ondervinden.

Definitieve maatregelen, zoals voor de kruising met de Muyderban, worden nog besproken met bewonersvereniging en gemeente. We houden u daarvan op de hoogte.