Definitieve inrichting fase 2 en 4

Beste bewoners,

Vanaf 31 augustus 2021 gaan wij starten met de definitieve inrichting van het openbaar gebied in fase 2 en fase 4. De werkzaamheden zullen duren tot het einde van dit jaar. Hieronder vindt u een overzicht van de volgorde van de werkzaamheden en een prognose van het aantal weken dat de werkzaamheden in beslag nemen. Indien er sprake is van een omleiding zal deze ter plaatse worden aangegeven met borden.

 

Gebied per kleur:

Lichtblauw:        week 35 t/m 45. Fietsverkeer naar de Maxis wordt in deze weken omgeleid via de Amsterdamsestraat.

Oranje:               week 38 t/m 42.

Geel:                    week 40 t/m 47.

Donkerblauw:   week 47 t/m 52. De stelling van week 47 t/m 49. Woningen aan de Cornelis Kraijenhoffstraat zijn in deze periode bereikbaar via Kroonwerk.

 

Wij hopen op uw begrip voor de werkzaamheden en vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Herstelwerkzaamheden riolering de Stelling

Op donderdag 20 mei 2021 zullen er door aannemer Roelofs herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd aan de openbare hemelwaterriolering op de Stelling, ten zuiden van de Factory (zie rode markering op de afbeelding). De riolering zal tijdens deze werkzaamheden volledig blijven functioneren. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de Stelling vanaf de Waadsepoldergracht tot de Waterlinie gesloten voor autoverkeer. De werkzaamheden nemen naar verwachting 1 dag in beslag.

Inrichten Oudshoornstraat Aansluiting/kruising Waterlinie/West batterijlaan

Beste bewoners,

De definitieve inrichting van de Oudshoornstraat en de aansluiting/kruising Waterlinie en West batterijlaan wordt binnenkort aangebracht (zie bijgevoegde tekening). Er wordt gestart met de bestrating en overige inrichting van dit gebied. Dit zal gereed zijn in week 21. In het najaar wordt vervolgens het groen aangeplant.

Rioolinspectie

In opdracht van Reimert wordt door van der Velden rioleringsbeheer het rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. Deze controle is nodig om uitgevoerde werkzaamheden aan de riolering te controleren. De werkzaamheden bestaan uit het schoonspuiten van het riool met een hogedruk spuitkop, het inspecteren met een camera en aansluitend het uitvoeren van een rookproef.

In de week van 25-1 t/m 30-1 komen we bij u in de wijk (fase 2). Omdat de werkzaamheden mogelijke overlast in en om huis kunnen veroorzaken, geven wij u in deze brief een aantal tips om dit te voorkomen.

Om eventuele overlast tot een minimum te beperken verzoeken wij u vriendelijk de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:
• Tussen toiletpot en -bril een vochtige dweil of doek plaatsen, het deksel dichtdoen en dit met bijvoorbeeld een emmer water verzwaren;
• Schrobputjes en afvoeren van douche, bad en gootsteen afdichten met de bijbehorende stop. Indien dit niet lukt, een vochtige doek over de afvoer leggen;
• Na uitvoering van de inspectie de stanksloten, die bij alle afvoeren zitten, even laten doorlopen met water in verband met stank- of rookoverlast.

Aan de afvoer van (vaat-) wasmachine hoeft u niets te doen; u kunt deze gewoon gebruiken. Tevens kunt u gebruik blijven maken van het water, hier verrichten wij GEEN werkzaamheden aan. Tussentijds gebruik van toilet is geen probleem, daarna wel weer “afdichten”.

Parkeer- en verkeersoverlast
De uitvoering van de werkzaamheden kan enige (verkeers-) overlast veroorzaken. Uiteraard trachten wij dit tot een minimum te beperken. Verder stellen wij het zeer op prijs als u uw auto niet op of ter hoogte van een putdeksel (zie voorbeeld) parkeert.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 en 17:00 uur. Heeft u vragen dan kunt u tussen 07:30 en 15:00 uur bellen met:
– Dhr. R Bisschop telefoonnummer 06-15836475;
– Dhr. A van den Brink telefoonnummer 06-31002690.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Alex van den Brink

Aandachtspunt met betrekking tot afval

Naar aanleiding van klachten van de GAD vragen wij uw aandacht voor het volgende:

De afgelopen periode is geconstateerd dat er bij de ondergrondse containers veel afval naast de containers wordt geplaatst. Dat afval hoort hier niet thuis. Het afval dat is bestemd voor de ondergrondse containers behoort niet naast, maar in de containers te worden gedeponeerd. We begrijpen dat er tijdens verhuizingen afval overblijft, maar grof (ver)huisafval dient door u te worden afgevoerd naar de regionale stortplaats in Weesp: Nijverheidslaan 1c.

De GAD monitort de ondergrondse containers en leegt deze tijdig. U kunt het afval dat in de containers thuishoort, hierin kwijt. Wij rekenen op uw medewerking zodat situaties zoals te zien op de bijgevoegde foto niet meer voorkomen. Zo houden we gezamenlijk de wijk netjes!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Plaatsing tijdelijke drempels Rietpolderlaan

Deze week worden, ter verbetering van de verkeersveiligheid, de twee tijdelijke drempels aangebracht in de Rietpolderlaan. De tijdelijke drempels worden direct ten oosten van de beide aansluitingen van de Kromme Wae aangebracht. De maatregel is met de gemeente en bewonersverenging besproken.

Door onvoorziene omstandigheden is de uitvoering die gepland stond op 18 november niet doorgegaan. Aangezien we afhankelijk zijn van het weer (het moet droog zijn), is het niet mogelijk om een nieuwe, exacte dag te communiceren. Het verkeer zal echter minimale overlast van de werkzaamheden ondervinden.

Definitieve maatregelen, zoals voor de kruising met de Muyderban, worden nog besproken met bewonersvereniging en gemeente. We houden u daarvan op de hoogte.

Tijdelijke afsluiting aanvullende fietsroute Muiden Noord-West

Aanstaande vrijdag 20 november wordt de aanvullende fietsroute Muiden Noord-West (gele route) tijdelijk afgesloten, als gevolg van een spoedreparatie van de Gemeente Gooise Meren aan het rioolgemaal.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.

Realisatie van de Eilanden Oost, het Bolwerk en de Kanaalhoven van start

Het is zover! We zijn begonnen met de realisatie van het Bolwerk en de Eilanden Oost. Vanaf week 49 start ook de realisatie van de Kanaalhoven. De heiwerkzaamheden in deze woongebieden worden uitgevoerd door Ufkes, PHB en Dura Vermeer. Op de kaart hieronder zijn de locaties van de woongebieden weergegeven:

De Eilanden Oost / Barn style houses door PHB
De blauwe lijn geeft het gebied aan waar PHB de heiwerkzaamheden voor de Eilanden Oost uitvoert vanaf week 47.

Het Bolwerk door Ufkes
De groene lijn geeft het gebied aan waar Ufkes de heiwerkzaamheden voor het Bolwerk uitvoert vanaf week 47.

De Kanaalhoven & het Kruitpad door Dura Vermeer
De gele lijn geeft het gebied aan waar Dura Vermeer de heiwerkzaamheden uitvoert voor de eerste fase van de Kanaalhoven en het Kruitpad vanaf week 49.

Hoewel we alles in het werk stellen om de overlast van de bouwwerkzaamheden voor de omgeving tot een minimum te beperken, zorgt het heien toch voor enige overlast. We danken u alvast voor uw begrip en kijken uit naar een mooi eindresultaat!

Start beplanting van de wijk

Maandag 23 november starten we met het aanbrengen van de beplanting zodat we optimaal gebruik kunnen maken van het plantseizoen. Streven is om nog dit jaar het eerste deel van het reeds bewoonde deel van de wijk te hebben ingeplant. Vanaf begin 2021 gaan we door met het aanplanten van het resterende deel.

Plaatsing tijdelijke drempels Rietpolderlaan

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, worden aanstaande woensdag 18 november twee tijdelijke drempels aangebracht in de Rietpolderlaan. De tijdelijke drempels worden direct ten oosten van de beide aansluitingen van de Kromme Wae aangebracht.
De maatregel is met de gemeente en bewonersverenging besproken.

Definitieve maatregelen, zoals voor de kruising met de Muyderban, worden nog besproken met bewonersvereniging en gemeente. We houden u daarvan op de hoogte.