Aandachtspunt met betrekking tot afval

Naar aanleiding van klachten van de GAD vragen wij uw aandacht voor het volgende:

De afgelopen periode is geconstateerd dat er bij de ondergrondse containers veel afval naast de containers wordt geplaatst. Dat afval hoort hier niet thuis. Het afval dat is bestemd voor de ondergrondse containers behoort niet naast, maar in de containers te worden gedeponeerd. We begrijpen dat er tijdens verhuizingen afval overblijft, maar grof (ver)huisafval dient door u te worden afgevoerd naar de regionale stortplaats in Weesp: Nijverheidslaan 1c.

De GAD monitort de ondergrondse containers en leegt deze tijdig. U kunt het afval dat in de containers thuishoort, hierin kwijt. Wij rekenen op uw medewerking zodat situaties zoals te zien op de bijgevoegde foto niet meer voorkomen. Zo houden we gezamenlijk de wijk netjes!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.