Update bouwweg voor bouwverkeer – noordzijde Fase 1

Namens het team van de Krijgsman wensen wij u een voorspoedig 2020. Wij hopen dat u goed heeft kunnen genieten van de feestdagen.

In november hebben wij u reeds gemeld dat in 2020 wordt gestart met het bouwrijpmaken van de noordzijde van de wijk. Dit De bouwweg is ondertussen aangelegd en in gebruik genomen. Daar waar de bouwweg het fietspad kruist zijn verkeersremmende maatregelen getroffen.