her)straatwerkzaamheden

Aan de bewoners van de Waterlinie, Cornelis Kraijenhoffstraat, de Stelling en Kroonwerk

Geachte bewoner, Door middel van deze brief stellen wij u op de hoogte van de huidige werkzaamheden rondom uw woning. Ten behoeve van de definitieve inrichting worden de parkeervakken en trottoirs opnieuw gestraat. Deze werkzaamheden hebben tijdelijk invloed op de parkeermogelijkheden bij u in de straat. Zie onderstaande tekening voor waar en wanneer er gewerkt wordt. Wij vragen uw medewerking met het tijdig weghalen van uw auto om zo de werkzaamheden te bespoedigen. Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
En danken u alvast voor de medewerking.

Mocht u nog vragen hebben dan vernemen wij dat graag via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl. Met vriendelijke groeten,
Team de Krijgsman & Reimert Bewonersbrief herstellen straatwerk rond blok 12 1