Rioolinspectie

In opdracht van Reimert wordt door van der Velden rioleringsbeheer het rioolstelsel gereinigd en geïnspecteerd. Deze controle is nodig om uitgevoerde werkzaamheden aan de riolering te controleren. De werkzaamheden bestaan uit het schoonspuiten van het riool met een hogedruk spuitkop, het inspecteren met een camera en aansluitend het uitvoeren van een rookproef.

In de week van 25-1 t/m 30-1 komen we bij u in de wijk (fase 2). Omdat de werkzaamheden mogelijke overlast in en om huis kunnen veroorzaken, geven wij u in deze brief een aantal tips om dit te voorkomen.

Om eventuele overlast tot een minimum te beperken verzoeken wij u vriendelijk de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:
• Tussen toiletpot en -bril een vochtige dweil of doek plaatsen, het deksel dichtdoen en dit met bijvoorbeeld een emmer water verzwaren;
• Schrobputjes en afvoeren van douche, bad en gootsteen afdichten met de bijbehorende stop. Indien dit niet lukt, een vochtige doek over de afvoer leggen;
• Na uitvoering van de inspectie de stanksloten, die bij alle afvoeren zitten, even laten doorlopen met water in verband met stank- of rookoverlast.

Aan de afvoer van (vaat-) wasmachine hoeft u niets te doen; u kunt deze gewoon gebruiken. Tevens kunt u gebruik blijven maken van het water, hier verrichten wij GEEN werkzaamheden aan. Tussentijds gebruik van toilet is geen probleem, daarna wel weer “afdichten”.

Parkeer- en verkeersoverlast
De uitvoering van de werkzaamheden kan enige (verkeers-) overlast veroorzaken. Uiteraard trachten wij dit tot een minimum te beperken. Verder stellen wij het zeer op prijs als u uw auto niet op of ter hoogte van een putdeksel (zie voorbeeld) parkeert.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 07:00 en 17:00 uur. Heeft u vragen dan kunt u tussen 07:30 en 15:00 uur bellen met:
– Dhr. R Bisschop telefoonnummer 06-15836475;
– Dhr. A van den Brink telefoonnummer 06-31002690.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Alex van den Brink