Artikelen door Luco Kleine Schaars

Wethouder opent vernieuwde Amsterdamsestraatweg Muiden-West

Wethouder opent vernieuwde Amsterdamsestraatweg Muiden-West Dit is een bericht namens de Gemeente Gooise Meren. Wethouder Mark Marshall zal op maandagochtend 11 december om 10.00 uur de openingshandeling verrichten bij de ingebruikname van de vernieuwde Amsterdamsestraatweg in Muiden-West. Metamorfose Sinds 14 september van dit jaar is er hard gewerkt aan de metamorfose van deze weg en […]

Keuring bestaande bomen

Beste Bewoners, In opdracht van KNSF en de gemeente Gooise Meren is Plus Floris Boomverzorging bezig met het inventariseren en keuren van de een groot deel van de bomen in de Krijgsman op het openbare gebied. Bij een aantal van u is de onderstaande brief in de bus gedaan met de vraag of u ook […]

Openbare inrichting Lange Lont

Beste bewoners, Vanaf 2 oktober 2023 wordt er gestart met werkzaamheden aan de Lange Lont, oranje gearceerde gebied. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een stukje riolering, ingraven van ondergrondse infra en het aanbrengen van de verharding. De werkzaamheden nemen ca. 6 weken in beslag. Tijdens de uitvoering is de weg afgesloten. Wij vertrouwen […]

Rookproef riolering

Beste bewoners, Vanaf maandag 2 oktober 2023 worden er rookproeven uitgevoerd aan de rioolsystemen van fase 4 en rondom de Nieuwezijds, zie oranje gearceerde gebied in de onderstaande tekening. De werkzaamheden duren naar verwachting ca 3 dagen. Deze rookproeven tonen aan dat de huisaansluiting regenwater en vuilwater op de juiste manier zijn aangesloten. Naast een […]

Baggerwerkzaamheden Wielen

Beste bewoners, Hierbij informeren wij u over de voorgenomen werkzaamheden aan het Kleine- en Grote Wiel. KNSF heeft opdracht gegeven aan baggerbedrijf West Friesland voor het uitbaggeren van de Wielen waarmee deze verdiept worden tot maximaal 2 meter beneden waterniveau. De voorbereidingen van de baggerwerkzaamheden zullen starten in week 39 en naar verwachting is het […]

Aanbrengen slijtlaag Oude Molen

Beste bewoners, Op dinsdag 8 augustus 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de asfaltverharding van de Oude Molen en het zuidelijke stukje Laan der Artillerie, zie oranje gearceerde gebied in de onderstaande tekening. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een kleef- en slijtlaag op de asfaltverharding. De Oude Molen is tijdens deze werkzaamheden, naar […]

Inrichting openbaargebied Kruitpad westzijde

Beste bewoners, Op maandag 10 t/m vrijdag 28 juli 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het Kruitpad ter hoogte van huisnummer 7 t/m de Donkerbrug, zie oranje gearceerde gebied in de onderstaande tekening. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de huidige asfaltverharding, het aanbrengen van ondergrondse infrastructuur, het profileren van de weg en het  […]

Afvalinzameling Muiden

Beste Bewoners, Met dit bericht informeren wij u over de afvalinzameling op het project de Krijgsman in Muiden. De afvalinzameling in de gemeente Gooise Meren wordt verzorgd door de GAD. In overleg met de GAD en Gemeente worden ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor PMD, papier, GFE (Groente-, fruit- & etensresten) en restafval op diverse locaties in […]

Werkzaamheden langs de Krijgsmanlaan/Kruitmolen

Beste bewoners, Vanaf 24 mei 2023 wordt de definitieve inrichting van het openbaar gebied langs woningen f10_oost (Krijgsmanlaan en Kruitmolen) aangebracht(zie oranje gearceerde gebied in de onderstaande afbeelding). De werkzaamheden langs de Krijgsmanlaan en Kruitmolen duren ca 4 weken. Deze werkzaamheden veroorzaken mogelijk verkeershinder op de Krijgsmanlaan en Kruitmolen. Wij vragen u rekening te houden […]

Asfalteerwerkzaamheden Grote Lijster

Beste bewoners, Op maandag 22 t/m woensdag 24 mei 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd op de kruising van de Grote Lijster – Vleermuis. Op maandag 22 mei wordt het asfalt uit de rijbaan gebroken. Op dinsdag 23 & woensdag 24 mei wordt de nieuwe asfaltverharding aangebracht. Tijdens de asfalteerwerkzaamheden is kruising vanaf maandag 7.00 tot […]