Artikelen door Luco Kleine Schaars

Afvalinzameling Muiden

Beste Bewoners, Met dit bericht informeren wij u over de afvalinzameling op het project de Krijgsman in Muiden. De afvalinzameling in de gemeente Gooise Meren wordt verzorgd door de GAD. In overleg met de GAD en Gemeente worden ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor PMD, papier, GFE (Groente-, fruit- & etensresten) en restafval op diverse locaties in […]

Werkzaamheden langs de Krijgsmanlaan/Kruitmolen

Beste bewoners, Vanaf 24 mei 2023 wordt de definitieve inrichting van het openbaar gebied langs woningen f10_oost (Krijgsmanlaan en Kruitmolen) aangebracht(zie oranje gearceerde gebied in de onderstaande afbeelding). De werkzaamheden langs de Krijgsmanlaan en Kruitmolen duren ca 4 weken. Deze werkzaamheden veroorzaken mogelijk verkeershinder op de Krijgsmanlaan en Kruitmolen. Wij vragen u rekening te houden […]

Asfalteerwerkzaamheden Grote Lijster

Beste bewoners, Op maandag 22 t/m woensdag 24 mei 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd op de kruising van de Grote Lijster – Vleermuis. Op maandag 22 mei wordt het asfalt uit de rijbaan gebroken. Op dinsdag 23 & woensdag 24 mei wordt de nieuwe asfaltverharding aangebracht. Tijdens de asfalteerwerkzaamheden is kruising vanaf maandag 7.00 tot […]

Japanse Duizendknoop

De Krijgsman kleurt weer prachtig groen. Dit geldt ook voor de Japanse Duizendknoop op het terrein. Blijft u dus alert en verwijder deze invasieve exoot consequent als u deze aantreft op uw perceel. Via de volgende link wordt uitgelegd hoe u de plant kunt herkennen: https://bestrijdingduizendknoop.nl/infobladen/infoblad-a-herkenning/ Hieronder de uit te voeren handelingen voor het verwijderen […]

Asfalteerwerkzaamheden Krijgsmanlaan

Beste bewoners, Op maandag 22 t/m dinsdag 23 mei 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de Krijgsmanlaan. Op maandag 22 mei wordt het asfalt uit de rijbaan gebroken. Op dinsdag 23 mei wordt de nieuwe asfaltverharding aangebracht. De werkzaamheden worden met een gedeeltelijke wegafsluiting per rijbaan uitgevoerd en worden begeleid door verkeersregelaars. Wij vertrouwen erop […]

UPDATE: Werkzaamheden nabij Kruitpad 13 t/m 6

Beste bewoners, UPDATE: EEN DEEL VAN DE WERKZAAMHEDEN ZIJN VERTRAAGD EN ZULLEN PLAATSVINDEN VAN 22 MEI TOT UITERLIJK 5 JUNI.  Vanaf maandag 8 mei 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de kabels & leidingen en riolering rondom de kantoorpanden aan het Kruitpad 14-16 en het KDV. Bij deze werkzaamheden zal het fietspad tijdelijk worden opengebroken en […]

Werkzaamheden Speelveld Westbatterijpark

Beste bewoners, Vanaf maandag 8 mei 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het speelveld in het Westbatterijpark. De werkzaamheden nemen ca 5 werkdagen in beslag. Het speelveld is in deze periode niet toegankelijk. Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.   Met […]

Werkzaamheden nabij Albert Heijn

Beste bewoners, Vanaf dinsdag 2 mei 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd door PHB Bouw ten behoeve van de bouw Albert Heijn vanaf de asfaltweg ten westen van de rotonde. Door deze werkzaamheden zal de weg tijdelijk worden afgesloten tussen 7.00 en 17.00 en zal het autoverkeer t.b.v. het kinderdagverblijf, de kantoren en de snelladers worden […]

Vaarroute naar fase 6 de Krijgsman

Beste bewoners, De watergangen vanaf fase 1 naar fase 6 zijn onlangs uitgediept en gepeild. Vanaf 1 april 2023 kunt u gebruik maken van watergangen. Wij wensen u veel vaarplezier! Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl. Met vriendelijke groeten,   Team […]

Werkzaamheden openbaar gebied Kruitmolen

Beste bewoners, Vanaf maandag 20 maart 2023 worden de werkzaamheden uitgevoerd aan de laatste stukje openbaargebied aan de westzijde van de Kruitmolen in fase 4. Het betreft het blauw gearceerde gebied op de hieronder afgebeelde kaart. De werkzaamheden kunnen kortstondige hinder van het doorgaande verkeer veroorzaken. De werkzaamheden worden wanneer nodig begeleid door verkeersbegeleiders. Er […]