Kruitmolen ter hoogte van Productiewerf

Beste bewoners,

Door middel van dit bericht willen wij uw aandacht vragen voor de situatie op de Kruitmolen ter hoogte van de Productiewerf. Dit stukje weg betreft nog een tijdelijke situatie, ondanks het parkeerverbod zien we dat er veel onderaannemers van bewoners hier toch hun voertuigen parkeren. We willen de bewoners vragen om hier niet meer te parkeren en dit aan al uw onderaannemers door te geven. De parkeervoorziening is op de parkeerplaatsen aan de achterzijde van de woningen, zie geel gearceerde gebied in de onderstaande afbeelding.

Op de weg geldt een fiets en wandelverbod. Om gevaarlijke situaties te voorkomen willen wij u vragen van de aangegeven routes gebruik te maken, gele voor fietsers en rode uitsluitend voor voetgangers stippellijnen. Een deel van het voetpad betreft ook nu nog een tijdelijke situatie van puinverharding, zodra het weer het toelaat zal hier de definitieve verharding worden aangebracht.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman