Keuring bestaande bomen

Beste Bewoners,

In opdracht van KNSF en de gemeente Gooise Meren is Plus Floris Boomverzorging bezig met het inventariseren en keuren van de een groot deel van de bomen in de Krijgsman op het openbare gebied.

Bij een aantal van u is de onderstaande brief in de bus gedaan met de vraag of u ook bomen op uw perceel wilt laten keuren.

Mocht u deze brief niet hebben ontvangen, maar toch een boom op uw perceel willen laten keuren, neemt u dan contact op met Pius Floris via de contactgegevens in de brief.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman, Gemeente Gooise Meren & Pius Floris