Openbare inrichting Lange Lont

Beste bewoners,

Vanaf 2 oktober 2023 wordt er gestart met werkzaamheden aan de Lange Lont, oranje gearceerde gebied. De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van een stukje riolering, ingraven van ondergrondse infra en het aanbrengen van de verharding. De werkzaamheden nemen ca. 6 weken in beslag. Tijdens de uitvoering is de weg afgesloten.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert