Afvalinzameling Muiden

Beste Bewoners,

Met dit bericht informeren wij u over de afvalinzameling op het project de Krijgsman in Muiden.

De afvalinzameling in de gemeente Gooise Meren wordt verzorgd door de GAD. In overleg met de GAD en Gemeente worden ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor PMD, papier, GFE (Groente-, fruit- & etensresten) en restafval op diverse locaties in de wijk. Wanneer deze nog niet beschikbaar zijn worden er tijdelijke bovengrondse containers geplaatst. Bij oplevering van uw woning ontvangt u van de GAD een brief met informatie over de inzameling, de inzamelingslocaties en krijgt u een druppel waarmee de ondergrondse containers geopend kunnen worden. Als u vragen heeft over de containers kunt u hierover contact opnemen met de GAD via: https://www.gad.nl/mijn-vraag-melding/iets-melden-of-aanvragen/.

Heeft u tuin groter dan 30 vierkante meter dan kunt u een groencontainer aanvragen voor uw GFT (Groente-, fruit- & tuinafval). Deze container kunt u aanvragen via: https://www.gad.nl/mijn-vraag-melding/iets-melden-of-aanvragen/container-aanvragen-inleveren/. De volle groencontainers worden geleegd langs de doorgaande openbare wegen. U kunt uw container plaatsen op het trottoir, een parkeerplaats of in de berm op de dagen dat GAD komt ledigen. Kijk voor de inzameldata op de website: https://inzamelkalender.gad.nl/ of download de app.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & GAD