Inrichting openbaargebied Kruitpad westzijde

Beste bewoners,

Op maandag 10 t/m vrijdag 28 juli 2023 worden er werkzaamheden uitgevoerd aan het Kruitpad ter hoogte van huisnummer 7 t/m de Donkerbrug, zie oranje gearceerde gebied in de onderstaande tekening. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de huidige asfaltverharding, het aanbrengen van ondergrondse infrastructuur, het profileren van de weg en het  aanbrengen van de asfaltverharding. Op 28 juli 2023 wordt de asfaltverharding aangebracht. Aan het eind van de dag wordt de weg weer vrijgegeven voor verkeer. In september ’23 zullen restant verharding, de openbare verlichting en groenvoorzieningen worden aangebracht. De weg blijft dan toegankelijk voor fiets- en bestemmingsverkeer, met incidenteel hinder van werkverkeer.

Betreft het autoverkeer t.b.v. de woningen Kruitpad 7 t/m 12 worden de bewoners over de geïnformeerd door de civiele aannemer Reimert. Fietsverkeer wordt omgeleid via de gele route, zie onderstaande afbeelding.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman & Reimert