Werkzaamheden langs de Krijgsmanlaan/Kruitmolen

Beste bewoners,

Vanaf 24 mei 2023 wordt de definitieve inrichting van het openbaar gebied langs woningen f10_oost (Krijgsmanlaan en Kruitmolen) aangebracht(zie oranje gearceerde gebied in de onderstaande afbeelding). De werkzaamheden langs de Krijgsmanlaan en Kruitmolen duren ca 4 weken.

Deze werkzaamheden veroorzaken mogelijk verkeershinder op de Krijgsmanlaan en Kruitmolen. Wij vragen u rekening te houden met werkverkeer langs de weg.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Reimert & Team de Krijgsman