Werkzaamheden openbare inrichting Kruitmolen

Beste bewoners,

Vanaf 27 juni 2022 start Reimert met de inrichting van het openbaargebied aan de Kruitmolen. Het eerste werkgebied is het oranje gearceerde gebied. Hier starten de werkzaamheden vanaf 27 juni 2022. Het tweede werkgebied is het blauw en het oranje gearceerde gebied. Hier starten de werkzaamheden vanaf 18 juli 2022 (start schoolvakantie). Zowel het oranje als het blauwe gebied worden 29 augustus 2022 (begin nieuwe schooljaar) opengesteld.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn de gearceerde gebieden niet toegankelijk. Ook niet voor fiets- en voetgangers verkeer. U kunt in deze periode gebruik maken van de in de onderstaande afbeelding  weergeven routes. De rode omleidingsroutes: uitsluitend voor autoverkeer naar het Bolwerk Noord en Voorlader, Schietkatoen & Kardoes. De gele routes: voor fiets- voetganger verkeer.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman