Ingebruikname sluis en vaarwegen

Beste bewoners van De Krijgsman,

Afgelopen weekend hebben enkele bewoners voor het eerst gebruik gemaakt van de sluis om met hun boot in De Krijgsman te kunnen komen.

Om het varen in De Krijgsman zoveel mogelijk in goede banen te leiden treft u hierbij een informatiebrief aangaande vaarregels, bediening van de sluis, ligplaatsen en bedieningstijden van de Amsterdamse Poortbrug. Verder attenderen wij u op het volgende:

Varen in De Krijgsman

Een deel van de watergangen in De Krijgsman is inmiddels opengesteld om in te varen. Gedurende de realisatie van het project zal het aantal bereikbare watergangen toenemen. De watergangen die niet toegankelijk zijn, zijn afgezet met een bollenlijn. Wij dringen er op aan deze afzettingen te respecteren.

Sommige vaargangen die nu opengesteld zijn worden in de toekomst 1-richtingsvaarweg omdat deze watergangen een beperkte doorvaartbreedte hebben. Wij verzoeken u dan ook om tijdens het passeren van andere boten daar extra voorzichtigheid te betrachten.

De maximumsnelheid in De Krijgsman is 5 km/u. De maximale doorvaarthoogte onder de (tijdelijke) bruggen is 1,4 meter en de maximale diepgang is 90 cm.

Een deel van de opengestelde watergangen leidt langs bouwterrein, het is niet toegestaan hier aan de oevers aan te leggen.

Het varen is op eigen risico. Indien u schade heeft veroorzaakt aan eigendommen van de Krijgsman of gemeente dan verzoeken wij u om dat aan ons te melden

Sluis

Om op de Muidertrekvaart en de Vecht te komen dient u De Krijgsman-sluis te passeren; het water in de trekvaart staat namelijk hoger dan in De Krijgsman. Deze sluis overbrugt een waterpeilverschil van circa 90 cm.

Het is een zelfbedieningsluis die werkt met behulp van een aantal knoppen. Hieronder ziet u het instructiebord dat aan beide kant van de sluis is geplaatst. U kunt de sluis dagelijks van 8.00 uur tot 22.00 uur gebruiken. Lees deze instructie goed door wanneer u van de sluis gebruik wit maken.

De noodknop

LET OP: op elk bedieningspaneel zit een grote rode noodstop knop. Deze knop moet u alleen indrukken in geval van een noodsituatie. Zodra u deze knop indrukt stopt de sluis met schutten en gaat naar een stabiele veilige situatie.

Deze noodsituatie is door uzelf ook weer te resetten door aan de noodknop te draaien en de reset knop in te drukken.

Meldingsknop

Het starten van het schutproces in de sluis zet u zelf in werking door op de knop ‘Melding’ in de sluis te drukken. Op dat moment zullen de deuren (na een signaal) sluiten. Druk pas op de meldingsknop nadat  de sluis gevuld is met wachtende schepen.

Storingen

Als er zich een storing voordoet in de sluis dan brandt de rode lamp op de bedieningskast. De storingen worden automatisch doorgestuurd naar de beheerder.

Mocht u in de sluis een storing willen melden dan kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer: 035 – 207 09 97

Ligplaatsen

Mocht u nog geen ligplaats hebben voor een boot in De Krijgsman dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar:  info@dekrijgsmanmuiden.nl

Amsterdamse Poortbrug

Om via de Trekvaart op de Vecht te komen dient u de Amsterdamse Poortbrug te passeren.

De doorvaarthoogte van de Amsterdamse Poortbrug is 70 cm en heeft beperkte bedieningstijden. De gemeente heeft de provincie Noord-Holland  gevraagd om een besluit te nemen om de bediening van de de Amsterdamse Poortbrug in Muiden tijdelijk, voor de vaarseizoenen 2021 en 2022, te verruimen naar dagelijks 9.00 – 21.00 uur. Dit zou gelden tot 15 september 2021. Aan de verruiming worden  voorwaarden verbonden die ervoor moeten zorgen dat dit deel van Muiden toegankelijk en leefbaar blijft. Daarmee geeft het college gehoor aan de zorgen die zijn geuit over de verruimde bedientijden. Het tussentijds monitoren, evalueren en zo nodig bijsturen, maakt onderdeel uit van het pakket aan voorwaarden. In de tussentijd wil het college onderzoeken of het ophogen van de Amsterdamse Poortbrug een mogelijke structurele oplossing is.  Verwacht wordt dat het bedieningsbesluit op 15 juni 2021 van kracht wordt.

Vragen

Wij wensen u allen een veilige en gezellige vaart. Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan kunt u deze altijd sturen naar: bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl