Filmopnamen aan het Kruitpad

Vandaag (dinsdag 24 november) ontvangt u een brief met betrekking tot geplande filmopnamen aan het Kruitpad. Graag brengen we u ook via deze weg op de hoogte van deze opnamen.

Binnenkort starten op het bouwterrein van de Krijgsman aan het Kruitpad de filmopnamen voor een nieuwe spannende televisieserie voor Videoland, getiteld ‘Het Witte Goud’.

De opnamen vinden plaats op maandag 30 november en duren ongeveer van 14:30-23:30 uur. We dragen er zorg voor dat de overlast tot een minimum wordt beperkt, al zal de aanwezigheid van de filmploeg onvermijdelijk merkbaar zijn. We danken u alvast voor uw begrip hiervoor.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

Frans Kuijper
locatiemanager “Het Witte Goud”
06 53 53 77 07
film@franskuijper.nl
Fiction Valley BV
Pieter Braaijweg 1
1114 AJ Amsterdam