Bericht m.b.t. asbest op volkstuinen complex Muiden

Naar aanleiding van het nieuwsitem van RTV NH over de aanwezigheid van asbest op het volkstuinen complex te Muiden berichten wij u als volgt:

De nog beperkte aanwezigheid van asbest op het voormalige volkstuinen complex is bekend bij KNSF en de betrokken overheden. Asbest is in het verleden veel gebruikt door de volkstuinenvereniging in volkstuinen. De uitvoering van het werk loopt nog met als doel om de restvervuiling in de volkstuinen dit jaar geheel op te schonen en geschikt te maken voor de ontwikkeling van 20 mooie dijkvilla’s. Hierover zijn wij in overleg met het bevoegd gezag.

Het bevoegd gezag heeft CV de Krijgsman verzocht om het eigen terrein van KNSF herkenbaar af te zetten, alsmede de depots. Hier zullen wij spoedig gevolg aan geven.