Bevaarbaarheid in de Krijgsman

Inmiddels zijn de eerste baggerwerkzaamheden van de bestaande watergangen binnen de Krijgsman afgerond. De sluis is afgedamd en geschoond. Momenteel wordt de sluis onderzocht om te komen tot een plan van aanpak om de bereikbaarheid zo snel als mogelijk te voltooien.

Het komende jaar worden bestaande en nieuwe watergangen binnen de Krijgsman gereedgesteld voor vaarverkeer. Gezien de afhankelijkheid van partijen als de gemeente en waternet is het verstrekken van een exacte datum nog niet opportuun. De Krijgsman wil de bevaarbaarheid uiterlijk binnen 2 jaar realiseren.