Werkzaamheden bruggen Dijkvilla’s

Beste bewoners,

Op dinsdag 30 april t/m vrijdag 3 mei 2024 worden er werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de bruggen van de dijkvilla’s naar de overtuinen en ten behoeve van twee openbare (fiets-voet)bruggen van de Westbatterijlaan naar het Jan Kerstenpad, zie oranje gearceerde locatie in de onderstaande afbeelding. De werkzaamheden betreffen nu enkel het heiwerk. De bruggen zullen aansluitend gefaseerd worden gebouwd.

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is het fiets-voetpad van de Westbatterijlaan naar het Jan Kerstenpad tijdelijk afgesloten. U kunt dan gebruik maken van de hieronder aangegeven omleiding.

De heiwerkzaamheden zullen plaatsvinden op woensdag 1 mei 2024.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

Team de Krijgsman