Inrichting openbaar gebied Specht/Ringslang

Beste bewoners,

Vanaf 1 februari 2023 wordt er gestart met de werkzaamheden ten behoeve van het afronden van het openbaargebied van de Specht/Ringslang. De werkzaamheden duren naar verwachting 3 weken.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het gearceerde gebied niet toegankelijk. Ook niet voor fiets- en voetgangers verkeer (met de bewoners van de Specht worden afspraken gemaakt door Reimert betreft toegankelijkheid). U kunt in deze periode gebruik maken van de in de onderstaande afbeelding weergeven gele routes voor fiets- voetganger verkeer.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman & Reimert