Kinderdagverblijf het Tinnen Soldaatje

Dit is een bericht in samenwerking met Kinderdagverblijf ‘Het Tinnen Soldaatje’

Beste bewoners,

Vanaf 16 januari 2023 opent kinderdagverblijf ‘Het Tinnen Soldaatje’ haar deuren. In de onderstaande afbeelding vindt u informatie over de bereikbaarheid van het kinderdagverblijf.

Wij verzoeken u om gebruik te maken van de aangeven routing om onveilige situaties te voorkomen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman