Fiets- en wandelroutes de Krijgsman

Beste bewoners,

In dit bericht vindt u een overzicht van de actuele fiets- en wandel routes op de Krijgsman, zie geel gearceerde lijnen in de onderstaande afbeelding. Deze routes zijn ingericht voor langzaam verkeer. Op kruispunten met bouwverkeer zijn de routes voorzien van verkeersmaatregelen. Wij verzoeken u om gebruik te maken van de aangeven routing om onveilige situaties te voorkomen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u nog vragen hebben kunt u deze stellen via bewoners@dekrijgsmanmuiden.nl.

Met vriendelijke groeten,

 

Team de Krijgsman